Tố cáo

Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>ZGYE>Chi tiết khiếu nại

Thật là một cuộc trao đổi gian lận. Việc rút tiền đã bị đóng băng trong nửa tháng và đã bị dịch vụ khách hàng đưa vào danh sách đen

mango

Nhà đầu tư

2021-12-27 22:05 Trung Quốc
Việc rút tiền đã bị đóng băng. Thật là một cuộc trao đổi gian lận. Việc rút tiền đã bị đóng băng trong nửa tháng và đã bị dịch vụ khách hàng đưa vào danh sách đen
提币冻结,草泥马的黑交易所,提币冻结半个月了,还被客服拉入黑名单
Khác
Khiếu nại

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác