Tố cáo

Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>ZGYE>Chi tiết khiếu nại

Không rút tiền cho khách hàng. Số lượng thông tin về dịch vụ khách hàng là rất lớn và việc kiếm tiền từ khách hàng bị lỗ

mango

Nhà đầu tư

2021-12-18 11:47 Trung Quốc
Dịch vụ chăm sóc khách hàng nói rằng hãy gọi cảnh sát và đưa khách hàng vào tình trạng blacklikst, đồng thời đóng băng tài sản một cách bất hợp pháp.
客服让报警,然后把客户拉入黑名单,非法冻结资产
Khác
Khiếu nại

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác