Tố cáo

Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>ZGYE>Chi tiết khiếu nại

ZGYElà một sàn giao dịch gian lận không cho phép rút tiền

mango

Nhà đầu tư

2021-12-16 23:57 Trung Quốc
Không cho rút và bảo tôi xin cấp trên. Có nhiều lý do và quá tự mãn để yêu cầu tôi báo cáo nó.
不让提币,让找上级,各种理由,太嚣张了,让报警
Rút tiền không thành công
Khiếu nại

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác