Tố cáo

Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>Huobi Global>Chi tiết khiếu nại

Không thể xác minh mã xác minh của google

BIT8804530252

Nhà đầu tư

2021-12-05 23:00 Trung Quốc
Tôi đã có thể đăng nhập và rút tiền cho đến ngày hôm qua, nhưng nó nói rằng mã xác minh của google hôm nay không chính xác. Tôi đã thử nhiều lần và kiểm tra mã google cẩn thận, nhưng vẫn không thể đăng nhập. Tôi thực sự nghi ngờ rằng Huobi đang làm gì đó.
昨天都能登录提币,今天就不能登录账户,提示谷歌验证码不证确,我TM试了无数次,仔细核对了谷歌验证码还是无法登录,严重怀疑火币网搞事情。
Khác
Khiếu nại

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác