Tố cáo

Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>Huobi Global>Chi tiết khiếu nại

Huobi là một công ty lừa đảo

BIT6109861962

Nhà đầu tư

2021-12-03 02:08 国旗
Thao tác hệ thống Huobi. Họ sẽ làm những điều hài hước để khiến bạn thua nếu bạn giao dịch bằng đòn bẩy. Hãy tránh huobi bằng mọi giá. Tôi không thể kiểm soát tài sản tiền điện tử của mình trong tài khoản Huobi nữa. Huobi vừa tịch thu tất cả tiền gửi của tôi. Huobi cũng bán tiền điện tử USDT giả.
Huobi system manipulation. They will do funny things to make u losing if u trade with leverage.Avoid huobi at all cost. I cant control my crypto asset anymore in Huobi account. Huobi just confiscated all my deposit. Huobi sell fake USDT cryptocurrency too.
Phát sinh gian lận
Khiếu nại

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác