Tố cáo

Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>Bibox>Chi tiết khiếu nại

Nền tảng rác

Mr.Cloud 

Nhà đầu tư

2021-11-08 14:51 国旗
Nền tảng rác phát hiện ngẫu nhiên và không cho biết loại quản lý rủi ro nào được kích hoạt. Giữ lại thay vì đưa ra giải pháp. Nền tảng không có tiền để rút tiền cho khách hàng? Mất tiền?
垃圾平台随便扣押罪名,触发什么风控不说,也不给解决就扣着,平台没钱给客户提币了吗?钱都亏空了?
Rút tiền không thành công
Khiếu nại

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác