Tố cáo

Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>Bibox>Chi tiết khiếu nại

Biboxđộ sâu hợp đồng quá kém

xxstar

Nhà đầu tư

2021-09-14 10:39 国旗
Biboxđộ sâu hợp đồng quá kém. Hợp đồng BCH có sự chênh lệch giữa mua và bán khoảng 200, điều này là quá cao. Tôi cá rằng một sự biến động lớn sẽ khiến tất cả người dùng bị mắc kẹt.
bibox合约交易深度太差了,bch的合约买盘买盘差了200,真的离谱啊,随便来个大点行情 直接把用户给埋了。
Khác
Khiếu nại

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác