Tố cáo

Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>Hoo>Chi tiết khiếu nại

Secere Slippage

BIT3142820667

Nhà đầu tư

2021-06-24 16:09 国旗
Đặt SL. Và đã có sự trượt giá hơn 200 pips xuống còn 34745 với giá SL là 34510. NHƯNG bộ phận chăm sóc khách hàng cho biết đó là điều bình thường và không giúp tôi giải quyết vấn đề này
设置止损,震荡行情滑点两百多点,止损价34510,滑点到34745,有图有证据,找客服说是正常,不给解决
Khác
Khiếu nại

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác