Tố cáo

Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>Hoo>Chi tiết khiếu nại

Không cho phép gửi tiền và rút tiền

加减乘除

Nhà đầu tư

2021-06-21 13:50 国旗
Ba tháng trôi qua và tiếp tục chờ đợi, nhưng 920U đã biến mất. Họ chưa giải quyết được nên cứ thúc ép tôi phải chờ đợi.
三个月过去了一直让等,920U就这样没了,一直不给解决,老是推让我等。
Rút tiền không thành công
Khiếu nại

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác