Tố cáo

Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>Hoo>Chi tiết khiếu nại

Chân nến khác với những chân đèn khác

BIT1196315655

Nhà đầu tư

2021-06-18 21:33 国旗
Thanh nến hoàn toàn khác với số lượng, xu hướng khác biệt, và có nghi vấn gian lận.
K线完全对不上号,走势都不一样,有欺骗的嫌疑
Khác
Khiếu nại

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác