Lừa bạn khai thác bằng cách thu lợi nhuận cao

XIAOZHUANG

Nhà đầu tư

2021-05-21 21:30国旗Hồng Kông
Dự án HOGT do Huobi Wallet đưa ra vào giữa tháng 5, trong đó khai thác HOGT / USDT LP, với mức cám dỗ là 4500%, nhưng giá HOGT liên tục bị giảm. Sau 4 ngày khai thác, chỉ còn 732U cho 1000U và giá HOGT trực tiếp từ 1u Nó giảm xuống 0,5u, đào ít hơn 50u và mất hơn 200u, tối hơn và ấm lòng hơn mdx! Huobi có thể tạo ra một dự án tốt không?
火币钱包5月中旬上线的HOGT项目,其中HOGT/USDT LP挖矿,以百分之4500为诱惑,不断降低HOGT的价格,挖矿4天,1000U只剩732U,HOGT的价格从1u左右直接跌到0.5u,挖了50u不到,亏了200多u,比mdx更黑,更扎心!火币能不能上一个好项目?都是我们的割
Phát sinh gian lận
Khiếu nại
Gửi khiếu nại

Tất cả

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác