Điểm

0.00 10
Quản lý 3.05
Kinh doanh 6.68
KS rủi ro 5.68
Mức ảnh hưởng 5.82
Thông tin về điều kiện giao dịch 3.60
Mức ảnh hưởng
E

Mức đền bù cao nhất10000USD

IAP·Legal aid A

Thông tin giám sát quản lý

FinCEN

FinCENCó giám sát quản lý

Đăng ký tại MSB (Mỹ)

Thị trường blockchain toàn cầu
Ứng dụng tra cứu thông tin

Download on the

App Store Tải về

Download on the

Google Play Tải về

Download on the

Android Tải về

ZENEX

1

ZENEX Hoa Kỳ

2-5 năm|
Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ
Giám định website chính thức
Sơ đồ quan hệ
Các đơn vị truyền thông
Loại giao dịch
Tóm tắt về công ty
Mốc thời gian
Hướng dẫn chi tiết
Các thông tin liên quan
Github
Các tài liệu liên quan
Doanh nghiệp
Mới phát hành
Tên đầy đủ của công ty
ZENEX
Tình trạng quản lý
Có giám sát quản lý
Tên Công ty viết tắt
ZENEX
Quốc gia đăng ký
Hoa Kỳ
Điện thoại công ty
--

Bình luận người dùng

Xem thêm

1 nhận xét

Tham gia đánh giá
stanley8039
2023-11-07 12:19
Mình xin hỏi mọi người sàn ZENEX có hợp pháp không hay là lừa đảo? Cảm ơn mọi người
Mình xin hỏi mọi người sàn ZENEX có hợp pháp không hay là lừa đảo? Cảm ơn mọi người

...Xem thêm

5
0