Sàn giao dịch

Trang chủ

-

Danh sách ủy ban giám sát quản lý

- LCG
Điểm
0.00 10
Quản lý 6.76
Kinh doanh 6.97
KS rủi ro 6.97
Mức ảnh hưởng 7.08
Thông tin về điều kiện giao dịch 4.25
Mức ảnh hưởng
A
Thông tin giám sát quản lý

CYSECCó giám sát quản lý

Tư vấn đầu tư

FCACó giám sát quản lý

Tư vấn đầu tư

SCBKinh doanh vượt quyền hạn

DV tài chính

Thị trường blockchain toàn cầu
Ứng dụng tra cứu thông tin

Download on the

App Store Tải về

Download on the

Google Play Tải về

Download on the

Android Tải về

Có giám sát quản lý

LCG
2-5 năm|
Giấy phép tư vấn đầu tư|
Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thông|
Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn|
Nguy cơ rủi ro trung bình|
Giám sát quản lý từ xa
WikiBit Cảnh báo rủi ro2
Lần kiểm tra trước 2022-06-26

BahamasSCB (số giấy phép: Chưa phát hành) Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thôngvượt giới hạn phạm vi kinh doanh, xin chú ý!

Số giấy phép Chưa phát hành của cơ quan Bahamas SCB thuộc loại offshore broker, xin chú ý!

Giám định website chính thức
Sơ đồ quan hệ
Các đơn vị truyền thông
Loại giao dịch
Tóm tắt về công ty
Mốc thời gian
Hướng dẫn chi tiết
Các thông tin liên quan
Github
Các tài liệu liên quan
Doanh nghiệp
Mới phát hành
Tên đầy đủ của công ty
LCG
Tình trạng quản lý
Có giám sát quản lý
Tên Công ty viết tắt
--
Quốc gia đăng ký
Quần đảo Cayman
Điện thoại công ty
+1(0) 242 601 6866
+1 (0) 242 601 0203
Bình luận
Xem thêm

Bình luận của người dùng

0

bình luận

Tham gia bình luận
Chưa có bình luận nào
Bình luận đầu tiên
Gửi khiếu nại