Điểm

0.00 10
Quản lý 6.55
Kinh doanh 7.79
KS rủi ro 7.79
Mức ảnh hưởng 6.41
Thông tin về điều kiện giao dịch 3.85
Mức ảnh hưởng
B

Thông tin giám sát quản lý

CYSEC

CYSECCó giám sát quản lý

Tư vấn đầu tư

FCA

FCACó giám sát quản lý

Tư vấn đầu tư

SCB

SCBKinh doanh vượt quyền hạn

DV tài chính

Thị trường blockchain toàn cầu
Ứng dụng tra cứu thông tin

Download on the

App Store Tải về

Download on the

Google Play Tải về

Download on the

Android Tải về

LCG

3

LCG Quần đảo Cayman

2-5 năm|
Giấy phép tư vấn đầu tư|
Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thông|
Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn|
Nguy cơ rủi ro cao|
Giám sát quản lý từ xa
WikiBit Cảnh báo rủi ro3
Lần kiểm tra trước 2023-12-06

Cảnh báo: Token này đã nhận Sàn giao dịch phản hồi tiêu cực!

BahamasSCB (số giấy phép: Chưa phát hành) Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thôngvượt giới hạn phạm vi kinh doanh, xin chú ý!

Số giấy phép Chưa phát hành của cơ quan Bahamas SCB thuộc loại offshore broker, xin chú ý!

Giám định website chính thức
Sơ đồ quan hệ
Các đơn vị truyền thông
Loại giao dịch
Tóm tắt về công ty
Mốc thời gian
Hướng dẫn chi tiết
Các thông tin liên quan
Github
Các tài liệu liên quan
Doanh nghiệp
Mới phát hành
Tên đầy đủ của công ty
LCG
Tình trạng quản lý
Có giám sát quản lý
Tên Công ty viết tắt
--
Quốc gia đăng ký
Quần đảo Cayman
Điện thoại công ty
+1 (0) 242 601 6866
+1 (0) 242 601 0203

Bình luận người dùng

Xem thêm

3 nhận xét

Tham gia đánh giá
Michael boro
2023-11-06 21:58
LCG là nhà môi giới dành cho các nhà giao dịch đặt giá trị cao vào dịch vụ khách hàng xuất sắc,
LCG là nhà môi giới dành cho các nhà giao dịch đặt giá trị cao vào dịch vụ khách hàng xuất sắc,

...Xem thêm

2
0
Newton2834
2023-11-03 18:50
LCG là nhà môi giới đáng tin cậy được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA). Tôi đánh giá sự đa dạng về sản phẩm và nền tảng giao dịch ổn định của nhà môi giới.
LCG là nhà môi giới đáng tin cậy được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA). Tôi đánh giá sự đa dạng về sản phẩm và nền tảng giao dịch ổn định của nhà môi giới.

...Xem thêm

10
0
lui1643
2022-11-08 02:14
Tuyệt
Tuyệt

...Xem thêm

1
0