Có giám sát quản lý

Điểm

0123456789.01234567890123456789
/10

Finrax

Estonia

|

2-5 năm

Giấy phép kinh doanh tiền điện tử|

Nguy cơ rủi ro cao|

https://finrax.com/

Website

Chỉ số đánh giá
Tiếp xúc
Finrax
info@finrax.com
https://finrax.com/
Mức ảnh hưởng
E

Thông tin giám sát quản lý

MTR

MTRCó giám sát quản lý

GD Crypto

WikiBit Cảnh báo rủi ro

1
Lần kiểm tra trước 2024-02-29

Cảnh báo: Token này đã nhận Sàn giao dịch phản hồi tiêu cực!

Giám định website chính thức

Sơ đồ quan hệ

Các đơn vị truyền thông

Loại giao dịch

Tóm tắt về công ty

Mốc thời gian

Hướng dẫn chi tiết

Các thông tin liên quan

Github

Các tài liệu liên quan

Doanh nghiệp

Mới phát hành

Tên công ty
Finrax
Tình trạng quản lý
Có giám sát quản lý
Tên Công ty viết tắt
Finrax
Quốc gia/Khu vực đăng ký
Estonia
Điện thoại công ty
--

Bình luận người dùng

Xem thêm

1 nhận xét

Tham gia đánh giá
hassangram01
https://finrax.com/
2023-09-24 18:46
3
0