Sàn giao dịch

Trang chủ

-

Danh sách ủy ban giám sát quản lý

- ZIPMEX
Điểm
0.00 10
Quản lý 9.65
Kinh doanh 7.21
KS rủi ro 7.21
Mức ảnh hưởng 8.79
Thông tin về điều kiện giao dịch 5.27
Mức ảnh hưởng
AA
Thông tin giám sát quản lý

SECCó giám sát quản lý

GD Crypto

MASCó giám sát quản lý

GD Crypto

BAPPEBTICó giám sát quản lý

GD Crypto

CEZACó giám sát quản lý

GD Crypto

Thị trường blockchain toàn cầu
Ứng dụng tra cứu thông tin

Download on the

App Store Tải về

Download on the

Google Play Tải về

Download on the

Android Tải về

Có giám sát quản lý

ZIPMEX
2-5 năm|
Giấy phép kinh doanh tiền điện tử
Giám định website chính thức
Sơ đồ quan hệ
Các đơn vị truyền thông
Loại giao dịch
Tóm tắt về công ty
Mốc thời gian
Hướng dẫn chi tiết
Các thông tin liên quan
Github
Các tài liệu liên quan
Doanh nghiệp
Mới phát hành
Tên đầy đủ của công ty
ZIPMEX
Tình trạng quản lý
Có giám sát quản lý
Tên Công ty viết tắt
ZIPMEX
Quốc gia đăng ký
--
Điện thoại công ty
855-525-7634
Bình luận
Xem thêm

Bình luận của người dùng

1

bình luận

Tham gia bình luận
STYLE POPZA
3-6tháng
สายออมเงินต้องรัก ZMT แน่นอน ❤️
สายออมเงินต้องรัก ZMT แน่นอน ❤️
Dịch sang tiếng việt nam
2022-03-02 07:38
0
1
Gửi khiếu nại