Trang chủ - Sàn giao dịch - bithumb GLOBAL

Điểm

0.00 10
Quản lý 3.05
Kinh doanh 7.53
KS rủi ro 7.53
Mức ảnh hưởng 8.27
Thông tin về điều kiện giao dịch 6.20
Mức ảnh hưởng
AA

Thông tin giám sát quản lý

RKCF

RKCFKinh doanh vượt quyền hạn

Giấy phép ĐKKD

Thị trường blockchain toàn cầu
Ứng dụng tra cứu thông tin

Download on the

App Store Tải về

Download on the

Google Play Tải về

Download on the

Android Tải về

bithumb GLOBAL

bithumb GLOBAL Seychelles

2-5 năm|
Giấy phép đăng ký kinh doanh|
Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn|
Nguy cơ rủi ro trung bình
Các công ty con bithumb
WikiBit Cảnh báo rủi ro
Lần kiểm tra trước 2023-12-02

Hàn QuốcRKCF (số giấy phép: 220-88-71844) Giấy phép đăng ký kinh doanhvượt giới hạn phạm vi kinh doanh, xin chú ý!

Giám định website chính thức
Sơ đồ quan hệ
Các đơn vị truyền thông
Loại giao dịch
Tóm tắt về công ty
Mốc thời gian
Hướng dẫn chi tiết
Các thông tin liên quan
Github
Các tài liệu liên quan
Doanh nghiệp
Mới phát hành

Thống kê giao dịch

Mức ảnh hưởng

Giao dịch hôm qua

Giao dịch trong 7 ngày

Theo công ty

Tạm không có số liệu

Nghiên cứu thị trường

Chỉ số

Chuyên gia phân tích thị trường

Chuyển tài liệu

Ra mắt thương hiệu

Nguồn tìm kiếm

Mạng xã hội

Tỷ lệ chuỗi ngoài

Tổng chuỗi ngoài

Ngôn ngữ

bithumb GLOBAL

Mức trung bình toàn ngành

Industry Average

Nguồn dữ liệu WikiResearch WiKi Research 2023.12.02 Cập nhật

Bình luận người dùng

Xem thêm

0 nhận xét

Tham gia đánh giá
Gửi bình luận, để lại suy nghĩ và cảm xúc của bạn
làm cho một bình luận