Kinh doanh vượt quyền hạn

Điểm

0123456789.01234567890123456789
/10

DUKASCOPY

Thụy Sĩ

|

2-5 năm

Tổ chức tự quản của Thụy Sĩ SRO|

Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn|

Nguy cơ rủi ro trung bình

https://www.dukascopy.com/swiss/english/home/

Website

Chỉ số đánh giá
Tiếp xúc
DUKASCOPY
+41 22 799 4888
+ 41 22 799 4838
https://www.dukascopy.com/swiss/english/home/
Mức ảnh hưởng
E

Thông tin giám sát quản lý

FINMA

FINMAKinh doanh vượt quyền hạn

Tổ chức SRO Thụy Sĩ

WikiBit Cảnh báo rủi ro

1
Lần kiểm tra trước 2024-04-22

Thụy SĩFINMA (số giấy phép: Chưa phát hành) Tổ chức tự quản của Thụy Sĩ SROvượt giới hạn phạm vi kinh doanh, xin chú ý!

Giám định website chính thức

Sơ đồ quan hệ

Các đơn vị truyền thông

Loại giao dịch

Tóm tắt về công ty

Mốc thời gian

Hướng dẫn chi tiết

Các thông tin liên quan

Github

Các tài liệu liên quan

Doanh nghiệp

Mới phát hành

Tên công ty
DUKASCOPY
Tình trạng quản lý
Kinh doanh vượt quyền hạn
Tên Công ty viết tắt
DUKASCOPY
Quốc gia/Khu vực đăng ký
Thụy Sĩ
Điện thoại công ty
+41 22 799 4888
+ 41 22 799 4848

Bình luận người dùng

Xem thêm

0 nhận xét

Tham gia đánh giá
Gửi bình luận, để lại suy nghĩ và cảm xúc của bạn
làm cho một bình luận