Hoa Kỳ tìm kiếm phản hồi về tác động của DeFi đối với tội phạm tài chính

Hoa Kỳ tìm kiếm phản hồi về tác động của DeFi đối với tội phạm tài chính WikiBit 2022-12-09 00:05

Một cơ quan quản lý tài chính của Hoa Kỳ đang thu thập phản hồi từ ngành ngân hàng về cách tài chính phi tập trung có thể ảnh

 Một cơ quan quản lý tài chính của Hoa Kỳ đang thu thập phản hồi từ ngành ngân hàng về cách tài chính phi tập trung có thể ảnh hưởng đến nỗ lực ngăn chặn tội phạm tài chính của cơ quan.

 Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) cho biết họ đang “xem xét kỹ lưỡng” DeFi, trong khi Himamauli Das, quyền giám đốc của cơ quan, cho biết hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và tiền ảo là “lĩnh vực ưu tiên chính” của cơ quan.

 Vào ngày 6/12, Das đã đưa ra nhận xét tại Hội nghị Thực thi Tội phạm Tài chính của Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ.

 Ông cho biết thêm cơ quan này đang “xem xét cẩn thận” khuôn khổ Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ cho khủng bố (CFT) đối với tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số để quyết định xem “các quy định hoặc hướng dẫn bổ sung có cần thiết hay không”.

 “Chúng tôi đang hợp tác với các bên liên quan của chính phủ Hoa Kỳ trong nỗ lực này. Chúng tôi hoan nghênh sự tham gia của ngành — bao gồm cả cộng đồng ngân hàng — để hiểu rõ hơn đánh giá của bạn về các lỗ hổng và rủi ro”.

 Cụ thể, cơ quan quản lý lo ngại DeFi “hạn chế hoặc loại bỏ vai trò của các trung gian tài chính” vốn rất quan trọng đối với các nỗ lực AML và CFT của họ.

 Das cho biết họ nhận ra DeFi “sẽ tiếp tục tác động đến ngành dịch vụ tài chính” và cơ quan này cần giảm thiểu “rủi ro tài chính bất hợp pháp và an ninh quốc gia do lạm dụng tài sản kỹ thuật số”.

 Đánh giá của FinCEN về các khuôn khổ AML và CFT là một phần của Sắc lệnh hành pháp về Đảm bảo phát triển tài sản kỹ thuật số có trách nhiệm do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ban hành vào ngày 9/3.

 Dựa trên Sắc lệnh, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành “kế hoạch hành động để giải quyết rủi ro tài chính bất hợp pháp của tài sản kỹ thuật số”.

 Trong số các hành động ưu tiên khác, kế hoạch khuyến nghị tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân thông qua “xuất bản các tài liệu chính thức, các cuộc thảo luận và chương trình của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho phép chia sẻ thông tin công-tư và tư-tư”.

Miễn trừ trách nhiệm:

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không phải lời khuyên đầu tư. Nền tảng không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của các thông tin được đưa ra và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin trong bài viết.

 • Chuyển đổi token
 • Tỷ giá
 • Tính toán ngoại hối mua vào
/
Đơn vị
Tỷ giá tức thời
Số tiền có thể đổi

0.00