การปฏิเสธการชำระเงิน

FX6845073

โบรกเกอร์

2023-01-11 17:16国旗สิงคโปร์
ฉันไม่แน่ใจว่าใครเป็นผู้กำหนดระเบียบนี้หรือทำไมพวกเขาจึงดำเนินการ แต่ในการถอนคุณต้องให้ 10% ของเงินฝากเริ่มต้นสำหรับภาษีเท่านั้นที่จะค้นพบว่าพวกเขาจะไม่อนุญาตให้คุณถอน..
I'm not sure who made this regulation or why they implemented it, but in order to withdraw you must give 10% of initial deposit for taxes, only to discover that they will never allow you withdraw..
ไม่สามารถถอนได้
ฟ้อง
เขียนการร้องเรียน

จีนดั้งเดิม

ไม่สามารถถอนได้

มีความเสี่ยงถูกโบรกเกอร์โกง

การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ