เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้บริการเครือข่าย WikiBit

1. คำเตือนพิเศษ

Block Eye ตกลงที่จะให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายมือถือ (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการเครือข่าย") ตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้และกฎการดำเนินงานที่ออกเป็นครั้งคราวเพื่อให้ได้รับบริการเครือข่ายบริการ ผู้ใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้") ยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงนี้และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าเพื่อดำเนินขั้นตอนการลงทะเบียนทั้งหมด เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม "ยอมรับ" ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนหมายความว่าผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้โดยสมบูรณ์


2. เนื้อหาบริการ

2.1. เนื้อหาเฉพาะของบริการเครือข่ายบล็อก Tianyan จัดทำโดยบล็อก Tianyan ตามสถานการณ์จริงเช่นการเผยแพร่ความคิดเห็นข่าวและการดูข้อมูลการตลาด


2.2. ส่วนหนึ่งของบริการเครือข่ายที่ให้บริการโดย Block Tianyan จะถูกเรียกเก็บค่าบริการเครือข่ายและผู้ใช้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมบางอย่างให้กับ Block Tianyan เพื่อใช้บริการเครือข่ายที่เรียกเก็บเงิน สำหรับบริการเครือข่ายแบบชำระเงิน Block Eye จะแจ้งเตือนผู้ใช้อย่างชัดเจนก่อนที่ผู้ใช้จะใช้งานเมื่อผู้ใช้ยืนยันว่ายินดีจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องตามข้อความแจ้งผู้ใช้จะสามารถใช้บริการเครือข่ายแบบชำระเงินดังกล่าวได้ หากผู้ใช้ปฏิเสธที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง Block Eye มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการเครือข่ายที่เรียกเก็บเงินดังกล่าวแก่ผู้ใช้


2.3. ผู้ใช้เข้าใจว่า Block Eye ให้บริการเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนอกเหนือจากอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (เช่นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายมือถือ) และค่าธรรมเนียมที่จำเป็น (เช่น เนื่องจากค่าโทรศัพท์และค่าธรรมเนียมอินเทอร์เน็ตที่จ่ายสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและค่าธรรมเนียมโทรศัพท์มือถือที่จ่ายสำหรับการใช้เครือข่ายมือถือ) ควรเป็นภาระของผู้ใช้


3. การเปลี่ยนแปลงการบริการการหยุดชะงักหรือการยุติ

3.1 ในแง่ของความเฉพาะเจาะจงของบริการเครือข่ายผู้ใช้ยอมรับว่า Block Eye มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขัดขวางหรือยุติบริการเครือข่ายบางส่วนหรือทั้งหมด (รวมถึงบริการเครือข่ายแบบชำระเงินและบริการเครือข่ายฟรี) ได้ตลอดเวลา หากบริการเครือข่ายที่เปลี่ยนแปลงถูกขัดจังหวะหรือยุติเป็นบริการเครือข่ายฟรี Block Sky Eye ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบและไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้ใช้หรือบุคคลที่สามใด ๆ หากเครือข่ายที่เปลี่ยนแปลงถูกขัดจังหวะหรือยุติ บริการเป็นบริการเครือข่ายแบบชำระเงิน Block Tianyan จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหยุดชะงักหรือยุติและจะให้บริการเครือข่ายทางเลือกอื่นที่มีค่าธรรมเนียมเทียบเท่ากับผู้ใช้หากผู้ใช้ไม่เต็มใจที่จะยอมรับบริการเครือข่ายอื่นที่มีค่าธรรมเนียม ผู้ใช้จะต้องชำระค่าบริการโดย Tianyan Block Tianyan จะคืนเงินค่าบริการที่เหลือให้กับผู้ใช้หลังจากหักค่าบริการตามการใช้งานจริงของผู้ใช้บริการเครือข่ายที่เรียกเก็บแล้ว


3.2. ผู้ใช้เข้าใจว่า Block Sky Eye จำเป็นต้องยกเครื่องหรือบำรุงรักษาแพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ให้บริการเครือข่ายเป็นประจำหรือไม่สม่ำเสมอหากสถานการณ์ประเภทนี้ทำให้บริการเครือข่ายที่เรียกเก็บเงินหยุดชะงักภายในเวลาที่เหมาะสม Block Sky Eye จะไม่ จำเป็นต้องทำสิ่งนี้ถือว่ามีความรับผิดชอบใด ๆ แต่ Block Sky Eye ควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้มากที่สุด


3.3. ในกรณีดังต่อไปนี้ Block Eye มีสิทธิ์ระงับหรือยุติการให้บริการเครือข่ายภายใต้ข้อตกลงนี้แก่ผู้ใช้เมื่อใดก็ได้ [บริการเครือข่ายนี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะบริการเครือข่ายแบบเสียค่าใช้จ่ายและฟรี ( รวมถึงฟรีตามรูปแบบการโฆษณา) บริการเครือข่าย)] โดยไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม:


3.3.1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ให้มาไม่เป็นความจริง


3.3.2. ผู้ใช้ละเมิดกฎการใช้งานที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้


3.3.3. ผู้ใช้ไม่ชำระค่าบริการที่เกี่ยวข้องให้กับบล็อก Tianyan เมื่อใช้บริการเครือข่ายแบบชำระเงิน


3.4. หากบัญชี Tianyan บล็อกฟรีที่ลงทะเบียนของผู้ใช้ไม่ได้ถูกใช้งานจริงเป็นเวลา 90 วันติดต่อกันหรือบัญชีบริการเครือข่ายแบบชำระเงินที่ลงทะเบียนของผู้ใช้ไม่ได้ถูกใช้งานเป็นเวลา 180 วันติดต่อกันหลังจากสิ้นสุดการสมัครใช้บริการเครือข่ายแบบชำระเงิน เขต Kuaitianyan มีสิทธิ์ที่จะลบบัญชีและหยุดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้


4. กฎการใช้งาน

4.1. ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องแก่ Block Tianyan เมื่อสมัครใช้บริการเครือข่าย Block Tianyan หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องอัปเดตให้ทันเวลา


4.2. ผู้ใช้ไม่ควรโอนหรือให้ยืมบัญชีและรหัสผ่านของตนแก่ผู้อื่น หากผู้ใช้พบว่าบัญชีของเขาถูกผู้อื่นใช้อย่างผิดกฎหมายเขาควรแจ้งให้ Block Sky Eye ทราบทันที Block Tianyan ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้บัญชีและรหัสผ่านอย่างผิดกฎหมายโดยผู้อื่นเนื่องจากการแฮ็กหรือความประมาทของผู้ใช้


4.3. ผู้ใช้ยอมรับว่า Block Sky Eye มีสิทธิ์ในการโฆษณาเชิงพาณิชย์ต่างๆหรือข้อมูลเชิงพาณิชย์ประเภทอื่น ๆ ในรูปแบบต่างๆในกระบวนการให้บริการเครือข่าย (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการวางโฆษณาบนหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์ Block Sky Eye ) นอกจากนี้ผู้ใช้ตกลงที่จะยอมรับบล็อก Tianyan เพื่อส่งโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลเชิงพาณิชย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ใช้ทางอีเมลหรือวิธีการอื่น ๆ


4.4. สำหรับเนื้อหาใด ๆ ที่อัปโหลดไปยังพื้นที่สาธารณะบนเว็บไซต์ Block Tianyan ผ่านบริการเครือข่าย Block Tianyan (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความคิดเห็นข่าว Block Tianyan micro-community) ผู้ใช้ยอมรับว่า Block Tianyan มีฟรีถาวรทั่วโลก ไม่สามารถเพิกถอนได้ไม่ผูกขาดสิทธิ์และใบอนุญาตทั้งหมดในการใช้คัดลอกแก้ไขดัดแปลงเผยแพร่แปลสร้างผลงานลอกเลียนแบบส่งดำเนินการและแสดงเนื้อหาดังกล่าว (ทั้งหมดหรือบางส่วน) และ / หรือรวมเนื้อหานี้ไว้ในส่วนใด ๆ รูปแบบของงานสื่อหรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่รู้จักหรือพัฒนาขึ้นในอนาคต


4.5. ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้เมื่อใช้บริการเครือข่าย Block Sky Eye:


4.5.1 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของจีนที่เกี่ยวข้อง


4.5.2 ปฏิบัติตามโปรโตคอลเครือข่ายข้อบังคับและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับบริการเครือข่ายทั้งหมด


4.5.3. ห้ามใช้ระบบบริการเครือข่ายเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย;


4.5.4. ห้ามใช้บริการเครือข่าย Block Sky Eye ในรูปแบบใด ๆ เพื่อละเมิดผลประโยชน์ทางการค้าของ Block Sky Eye รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการเผยแพร่โฆษณาเชิงพาณิชย์ที่ไม่ได้รับการอนุมัติจาก Block Sky Eye


4.5.5. ห้ามใช้ระบบบริการเครือข่าย Block Sky Eye เพื่อดำเนินการใด ๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อการทำงานปกติของอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายมือถือ


4.5.6. อย่าใช้บริการเครือข่ายที่ BlockSky จัดหาให้เพื่ออัปโหลดแสดงหรือเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จก่อกวนให้ร้ายใส่ร้ายคุกคามหยาบคายและลามกอนาจารหรือข้อมูลที่ผิดกฎหมายอื่นใด


4.5.7. ห้ามละเมิดสิทธิบัตรลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าชื่อเสียงหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นใดของบุคคลที่สามอื่นใด


4.5.8. ห้ามใช้ระบบบริการเครือข่ายบล็อกสกายอายเพื่อดำเนินการใด ๆ ที่ไม่เอื้อต่อการบล็อกสกายอาย


4.6. Block Tianyan มีสิทธิ์ในการตรวจสอบและกำกับดูแล (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงบริการเครือข่ายแบบชำระเงินและฟรี (รวมถึงบริการเครือข่ายฟรีตามรูปแบบการโฆษณา)) การใช้บริการเครือข่าย Block Tianyan ของผู้ใช้ (จำกัด เฉพาะการตรวจสอบเนื้อหาที่จัดเก็บ โดยผู้ใช้ใน Block Tianyan) หากผู้ใช้ละเมิดกฎระเบียบใด ๆ ข้างต้นเมื่อใช้บริการเครือข่าย Block Tianyan หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตมีสิทธิ์ที่จะกำหนดให้ผู้ใช้แก้ไขหรือใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดโดยตรง (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการเปลี่ยนแปลงหรือลบ เนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้ระงับหรือยุติสิทธิ์ของผู้ใช้ในการใช้บริการเครือข่าย) เพื่อลดผลกระทบจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้


4.7. คำแถลงประกาศคำเตือนและอื่น ๆ ที่ทำโดย Block Tianyan ด้วยวิธีการต่างๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการประกาศทางเว็บอีเมลการแจ้งเตือนทาง SMS และอื่น ๆ ) เกี่ยวกับการใช้บริการเครือข่าย Tianyan เฉพาะบางอย่างให้ถือว่าเป็น ข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้หากผู้ใช้ใช้บริการเครือข่ายบล็อก Tianyan จะถือว่าผู้ใช้ยอมรับเนื้อหาของคำสั่งประกาศและคำเตือน


5. ทรัพย์สินทางปัญญา

5.1. ข้อความรูปภาพกราฟิกเสียงและ / หรือวิดีโอใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการเครือข่ายที่ให้บริการโดย BlockSky Eye ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและ / หรือทรัพย์สินอื่น ๆ เนื้อหาข้างต้นได้รับการคุ้มครองทั้งหมดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เกี่ยวข้อง ผู้ถือสิทธิ์ห้ามเผยแพร่ออกอากาศเขียนใหม่หรือแจกจ่ายโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อวัตถุประสงค์ในการออกอากาศหรือเผยแพร่หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นใด วัสดุเหล่านี้ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของวัสดุสามารถเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น Block Tianyan จะไม่ชดเชยผู้ใช้หรือผู้ใช้ในรูปแบบใด ๆ สำหรับความล่าช้าความไม่ถูกต้องข้อผิดพลาดและการละเว้นหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกิดขึ้นจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นหรือในกระบวนการส่งหรือส่งข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนที่กล่าวถึงข้างต้น บุคคลภายนอกใด ๆ ต้องรับผิดชอบ


5.2. ซอฟต์แวร์ใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงรูปภาพภาพถ่ายแอนิเมชั่นวิดีโอการบันทึกเสียงเพลงข้อความและโปรแกรมเพิ่มเติมและเอกสารช่วยเหลือที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์) ที่ Tianyan ใช้เพื่อให้บริการเครือข่ายสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของ เจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ผู้ใช้จะต้องไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับแยกคอมไพล์หรือแยกชิ้นส่วนซอฟต์แวร์


6. การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

6.1. การปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นนโยบายพื้นฐานของ Block Tianyan Block Tianyan รับประกันว่าจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ใช้รายเดียวกับบุคคลที่สามและเนื้อหาที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะที่เก็บไว้ใน Block Tianyan เมื่อผู้ใช้ใช้ บริการเครือข่ายยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:


6.1.1. ขอรับการอนุญาตอย่างชัดเจนจากผู้ใช้ล่วงหน้า


6.1.2. ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง;


6.1.3. เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง


6.1.4. เพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม


6.1.5. เพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมายและผลประโยชน์ของบล็อก Tianyan


6.2. Block Skyeye อาจร่วมมือกับบุคคลที่สามเพื่อให้บริการเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ในกรณีนี้หากบุคคลที่สามตกลงที่จะรับผิดชอบในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เช่นเดียวกับ Block Skyeye Block Skyeye มีสิทธิ์ในการถ่ายโอนผู้ใช้ให้ บุคคลที่สามที่มีข้อมูลการลงทะเบียน


6.3. ภายใต้สมมติฐานที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้แต่ละราย Block Eye มีสิทธิ์ในการวิเคราะห์ฐานข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของฐานข้อมูลผู้ใช้


7. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

7.1 ผู้ใช้ยอมรับโดยชัดแจ้งว่าความเสี่ยงในการใช้บริการเครือข่าย Block Sky Eye จะตกเป็นภาระของเขาทั้งหมดผลที่ตามมาทั้งหมดที่เกิดจากการใช้บริการเครือข่าย Block Sky Eye จะต้องตกเป็นภาระของเขาเองและ Block Sky Eye จะไม่ รับผิดชอบต่อความรับผิดชอบของผู้ใช้


7.2. Block Eye ไม่ช่วยให้บริการเครือข่ายเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้และไม่ช่วยให้บริการเครือข่ายไม่สะดุดและไม่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับความตรงเวลาความปลอดภัยและความถูกต้องของบริการเครือข่าย


7.3. Block Tianyan ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่ส่งโดยเซิร์ฟเวอร์หรือบล็อก Tianyan เพื่อให้ผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์นี้ปราศจากไวรัสหรือปัจจัยที่เป็นอันตรายอื่น ๆ


7.4. Block Sky Eye จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อมผลที่ตามมาการลงโทษพิเศษหรือโดยบังเอิญที่เกิดจากการใช้งานของผู้ใช้หรือการใช้งานที่เกี่ยวข้องหรือไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ได้


7.5 แม้ว่าเว็บไซต์นี้จะมีมาตรการที่รอบคอบเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์ Tianyan ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว Block Tianyan ขอประกาศโดยชัดแจ้งว่าไม่ได้มีการแถลงหรือรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใด ๆ รวมถึงการรับประกันความสามารถทางการตลาดความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษการไม่ละเมิดการทำงานของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้


7.6. เว็บไซต์นี้อาจให้ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Block Tianyan Block Tianyan ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านี้ แต่อย่างใด Block Tianyan ให้ลิงค์ดังกล่าวเพื่อความสะดวกของผู้ใช้เว็บไซต์นี้เท่านั้นการให้ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่า Block Tianyan เห็นด้วยกับเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว


7.7. สำหรับการหยุดชะงักของบริการเครือข่ายหรือข้อบกพร่องอื่น ๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Block Tianyan Block Tianyan จะไม่รับผิดชอบใด ๆ แต่จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดความสูญเสียและผลกระทบที่เกิดกับผู้ใช้


7.8. ผู้ใช้ยอมรับว่าสำหรับข้อบกพร่องด้านคุณภาพและความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์หรือบริการต่อไปนี้ที่จัดหาให้กับผู้ใช้โดย บริษัท บริษัท จะไม่รับผิดชอบใด ๆ :


7.8.1. บริการเครือข่ายต่างๆที่ Block Tianyan ให้บริการฟรีแก่ผู้ใช้


7.8.2. ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ Block Tianyan นำเสนอแก่ผู้ใช้


7.8.3. ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆที่ Block Tianyan จัดหาให้กับผู้ใช้บริการเครือข่ายแบบชำระเงิน


8. ค่าชดเชยสำหรับการผิดสัญญา

8.1. ในกรณีที่เกิดความสูญเสียต่อผู้ใช้เนื่องจากการละเมิดกฎหมายข้อบังคับหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ข้อตกลงนี้ บริษัท ตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น


8.2. ผู้ใช้ตกลงที่จะช่วยเหลือและรักษาผลประโยชน์ของ Tianyan และผู้ใช้คนอื่น ๆ หากผู้ใช้ละเมิดกฎหมายข้อบังคับหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ข้อตกลงนี้และก่อให้เกิดความสูญเสียต่อ Tianyan หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ผู้ใช้ตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความรับผิด สำหรับความเสียหายที่เกิดจากสิ่งนี้


9. การแก้ไขข้อตกลง

9.1. Block Tianyan ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้เมื่อเนื้อหาของข้อตกลงนี้เปลี่ยนแปลง Block Tianyan จะเผยแพร่เนื้อหาข้อตกลงที่แก้ไขแล้วโดยตรงบนเว็บไซต์ Block Tianyan แจ้งให้ผู้ใช้แก้ไขเนื้อหา Block Sky Eye ยังสามารถแจ้งให้ผู้ใช้แก้ไขเนื้อหาด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม


9.2. หากคุณไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของข้อตกลงนี้ที่ทำโดย Tianyan ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะหยุดใช้บริการเครือข่าย หากผู้ใช้ยังคงใช้บริการเครือข่ายต่อไปจะถือว่าผู้ใช้ยอมรับการแก้ไขข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของข้อตกลงนี้ที่ทำโดย Block Eye


10. การส่งหนังสือแจ้ง

10.1. การแจ้งเตือนทั้งหมดของบล็อก Tianyan ถึงผู้ใช้ภายใต้ข้อตกลงนี้สามารถทำได้ผ่านการประกาศทางเว็บอีเมลข้อความโทรศัพท์มือถือหรือการส่งอีเมลปกติการแจ้งเตือนดังกล่าวจะถูกส่งไปยังผู้รับในวันที่จัดส่ง


10.2 การแจ้งเตือนของผู้ใช้ไปยังบล็อก Tianyan จะถูกส่งผ่านข้อมูลการติดต่อเช่นที่อยู่การสื่อสารอย่างเป็นทางการหมายเลขแฟกซ์และที่อยู่อีเมลของบล็อก Tianyan


11. เขตอำนาจศาลตามกฎหมาย

11.1 ข้อสรุปการดำเนินการการตีความและการระงับข้อพิพาทของข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายจีนและจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลจีน


11.2 หากมีข้อพิพาทระหว่างทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อตกลงนี้หรือการดำเนินการตามข้อตกลงนี้ทั้งสองฝ่ายจะพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขผ่านการเจรจาอย่างเป็นมิตรหากการเจรจาล้มเหลวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถฟ้องร้องต่อศาลของประชาชนได้ Tianyan ตั้งอยู่


12. ข้อบังคับอื่น ๆ

12.1 ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างคู่สัญญาในเรื่องที่ตกลงกันและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของข้อตกลงนี้ยกเว้นข้อกำหนดของข้อตกลงนี้จะไม่มีการให้สิทธิ์อื่นใดแก่คู่สัญญาในข้อตกลงนี้


12.2 หากข้อใด ๆ ในข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้องทั้งหมดหรือบางส่วนหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามข้อกำหนดที่เหลือในข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับ

เกี่ยวกับเรา
WikiBit (ชื่อภาษาจีน: Block Sky Eye) เป็นเครื่องมือสืบค้นข้อมูลแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมบล็อกเชนภายใต้ Shanghai Wancha Data Technology Co. , Ltd. หน้าที่หลักของมันคือการให้การสืบค้นข้อมูลพื้นฐานแบบสอบถามใบอนุญาตตามกฎข้อบังคับการประเมินเครดิตการระบุแพลตฟอร์มและบริการอื่น ๆ และไม่ให้บริการธุรกรรมโดยตรงแก่ผู้ใช้


จากข้อมูลสาธารณะจากหน่วยงานภาครัฐรวมกับระบบการดมกลิ่นขั้นสูงและอัลกอริธึมคอมพิวเตอร์ทางวิทยาศาสตร์ WikiBit ได้สร้างโซลูชันข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวมการรวบรวมข้อมูลการคัดกรองข้อมูลการรวบรวมข้อมูลการสร้างแบบจำลองข้อมูลและการผลิตข้อมูลขึ้นอยู่กับการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การประเมินระดับการกำกับดูแลและระดับความเสี่ยงของโครงการที่รวมไว้จากหลายมิติสามารถให้โซลูชันด้านความปลอดภัยที่สอดคล้องกันสำหรับผู้ใช้แต่ละรายผู้ใช้ระดับองค์กรและหน่วยงานรัฐบาล


Shanghai Wancha Data Technology Co. , Ltd. มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศจีนตามความตั้งใจเดิมที่ "มีต้นกำเนิดในประเทศจีนและเผชิญกับโลกใบนี้" บริษัท ให้ความสำคัญกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพัฒนาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นอิสระและ ได้จัดตั้งทีมวิจัยและพัฒนาด้านเทคนิคในเซี่ยงไฮ้ผ่านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและการทำซ้ำอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้ใช้ ในเวลาเดียวกัน บริษัท ได้จัดตั้งการดำเนินงานในฮ่องกงออสเตรเลียอินโดนีเซียเวียดนามไทย