Mga Tuntunin ng Paggamit

Gumamit ng WikiBit Kasunduan ng Serbisyo sa Network

1.Natatanging na Paunawa

Sumasang-ayon ang WikiBit na magbigay ng network services batay sa Internet at cellular network (simula dito ay tinukoy bilang "Mga Network Services") alinsunod sa mga probisyon ng Kasunduang ito at ang mga patakaran sa pagpapatakbo na inilabas paminsan-minsan. Upang makakuha ng mga serbisyo sa network, ang mga gumagamit ng networkservices, (simula dito na tinutukoy bilang "mga gumagamit") ay sumasang-ayon na sumunod sa lahat ng mga tuntunin ng kasunduang ito at sundin ang mga senyas sa pahina upang makumpleto ang lahat ng mga pamamaraan sa pagpaparehistro. Kapag nag-click ang gumagamit sa pindutang "Sumang-ayon" sa panahon ng pagpaparehistro, nangangahulugan ito na ganap na nauunawaan ng gumagamit at handang tanggapin at sundin ang lahat ng mga tuntunin sa ilalim ng kasunduang ito.

2.Nilalaman ng Serbisyo

2.1 Ang tukoy na nilalaman ng serbisyo ay ibinigay ng WikiBit batay sa aktwal na mga kundisyon, tulad ng lagay ng balita at komentaryo at pagtingin sa datos ng merkado.

2.2 Ang ilang mga serbisyo na ibinigay ng WikiBit ay sinisingil, na nangangahulugang kailangang magbayad ang mga gumagamit para sa kanilang pagkonsumo ng nasisingil na serbisyong ito sa WikiBit. Para sa mga serbisyong ito, bibigyan ng WikiBit ng mga malinaw na paalala sa mga gumagamit bago gamitin ang mga ito. 

Kapag nakumpirma lamang ng mga gumagamit na handa silang magbayad ng mga nauugnay na bayarin ayon sa mga senyas, maaari silang makakuha ng pag-access sa mga nasisingil na serbisyong ito. Kung tumatanggi ang gumagamit na bayaran ang mga nauugnay na bayarin, may karapatan ang WikiBit na huwag ibigay sa gumagamit ang nasabing nasisingil na mga network services. 

2.3Kailangang maunawaan ng gumagamit ang WikiBit ay ang nagbibigay ng mga serbisyo sa network ng website; at kagamitan kagaya ng computer, mobile phone at iba pang mga aparato na maaaring makakuha ng access sa Internet at mobile network, at mga kinakailangang bayarin tulad ng mga bayarin sa telepono na binayaran para sa mobile network at mga bayarin na binayaran para sa pag-access sa Internet ay dapat bayaran ng mga gumagamit.

3. Mga Pagbabago, Pagkaantala at Pagwawakas

3.1 Sa view ng kawalang-tatag ng mga serbisyo sa network, sumasang-ayon ang mga gumagamit na ang WikiBit ay may karapatang baguhin, Ihinto o wakasan ang ilan o lahat ng mga serbisyo sa network (libre o singilin) sa anumang oras. Kung ang binago, nagambala o winakasan ang network services ay isang libreng serbisyo sa network, hindi kailangang abisuhan ng WikiBit ang gumagamit, at hindi rin ito kailangang magdala ng anumang responsibilidad para sa sinumang gumagamit o anumang third party. Kung ang mga serbisyong iyon ay walang bayad, dapat abisuhan ng WikiBit ang mga gumagamit nang maaga bago ang pagbabago, pagkagambala o pagwawakas, at ibibigay ang apektadong mga gumagamit na may katumbas na bayad na mga serbisyo sa network bilang isang kahalili. Kung ang alternatibo ay tinanggihan at ang gumagamit ay nagbayad ng mga bayarin para sa dating bayad na serbisyo, ibabalik ng WikiBit ang natitirang mga bayarin sa serbisyo sa gumagamit pagkatapos na ibawas ang kaukulang mga bayarin sa serbisyo alinsunod sa aktwal na paggamit ng gumagamit.

3.2 Nauunawaan ng mga gumagamit na ang WikiBit ay kailangang mag-overhaul o mapanatili ang platform o mga kaugnay na kagamitan na nagbibigay ng mga serbisyo sa network paminsan-minsan. Kung ang ganitong sitwasyon ay sanhi ng pagkaalintala ng sisingilin na serbisyo sa loob ng isang makatuwirang oras, ang WikiBit ay hindi kailangang pasanin ang anumang responsibilidad para dito, ngunit dapat gumawa ng paunang paunawa sa mga gumagamit hangga't maaari.

3.3 Sa kaganapan ng alinman sa mga sumusunod na sitwasyon, may karapatan ang WikiBit na suspindihin o wakasan ang mga serbisyo sa network (kasama ngunit hindi limitado sa bayad at libreng mga serbisyo sa network, tulad ng mga libreng serbisyo sa network batay sa modelo ng advertising) sa ilalim ng kasunduang ito anumang oras. nang walang anumang pananagutan sa mga gumagamit o anumang mga third party.

3.3.1 Ang personal na impormasyon na ibinigay ng gumagamit ay hindi tunay;

3.3.2 Lumalabag ang gumagamit sa anumang mga patakaran sa kasunduang ito;

3.3.3 Nabigo ang gumagamit na bayaran ang kaukulang bayad sa serbisyo sa WikiBit kapag ginagamit ang bayad na serbisyo sa network.

3.4 Kung ang libreng account na nakarehistro ng gumagamit ay hindi tunay na ginamit para sa anumang magkakasunod na 90 araw, o ang nakarehistrong bayad na account ng gumagamit ay hindi talaga ginamit sa loob ng 180 magkakasunod na araw pagkatapos ng pag-expire ng naka-subscribe na bayad na serbisyo, may karapatan ang WikiBit na tanggalin ang account at itigil ang pagbibigay ng mga kaugnay na serbisyo sa gumagamit.

4. Mga Tuntunin sa Paggamit

4.1 Kapag nag-a-apply para sa paggamit ng mga serbisyo sa network na ibinigay ng WikiBit, ang gumagamit ay dapat magbigay ng tumpak na personal na impormasyon sa WikiBit. Kung mayroong anumang pagbabago sa personal na impormasyon, ito ay maa-update sa oras.

4.2. Hindi dapat ilipat o ipahiram ng gumagamit ang kanyang account at password sa iba. Dapat agad ipaalam ng gumagamit sa WikiBit sa sandaling ang account ay iligal na ginamit ng iba. Ang WikiBit ay hindi kumukuha ng anumang responsibilidad para sa iligal na paggamit ng account at password ng iba dahil sa pag-hack o kapabayaan ng gumagamit.

4.3. Sumasang-ayon ang gumagamit na ang WikiBit ay may karapatang magpakita ng iba't ibang mga komersyal na ad o anumang iba pang mga uri ng impormasyong pangkomersyo (kasama ngunit hindi limitado sa paglalahad ng mga ad sa anumang pahina ng website ng WikiBit) sa iba't ibang paraan habang nagbibigay ng mga serbisyo sa network. Bukod, sumasang-ayon ang gumagamit na makatanggap ng impormasyon sa mga promosyon ng produkto o iba pang kaugnay na impormasyong pangkomersyo na ipinadala ng WikiBit sa pamamagitan ng email o iba pang mga paraan.

4.4. Para sa anumang nilalaman na na-upload sa lugar na magagamit ng publiko sa website ng WikiBit sa pamamagitan ng mga serbisyong network na ibinibigay ng WikiBit (kasama ngunit hindi limitado sa mga pagsusuri sa balita, microcommunity ng WikiBit), sumang-ayon ang gumagamit na ang WikiBit ay nagtala ng libre, permanente, hindi maibabalik, hindi eksklusibo at ganap na naka-lisensyang karapatan at pahintulot na gamitin, kopyahin, baguhin, iakma, i-publish, isalin, lumikha ng mga gawaing hango, pagkalat, gampanan at ipakita ang naturang nilalaman (sa kabuuan o sa bahagi)), at / o isama ang naturang nilalaman sa anumang iba pang anyo ng mga gawa , media o teknolohiya na kasalukuyang kilala o sa paglaon binuo.

4.5. Dapat sundin ng gumagamit ang mga sumusunod na prinsipyo habang ginagamit ang mga serbisyo sa network na ibinigay ng WikiBit:

4.5.1 Sumunod sa mga nauugnay na batas at regulasyon ng Tsino;

4.5.2 Sumunod sa lahat ng mga network protocol, regulasyon at pamamaraan na nauugnay sa mga serbisyo sa network;

4.5.3. Hindi dapat gamitin ang network service system para sa anumang iligal na layunin;

4.5.4. Hindi lalabag sa mga interes sa komersyo ng WikiBit sa pamamagitan ng paggamit ng mga serbisyong network na ibinigay ng WikiBit sa anumang anyo, kasama ngunit hindi limitado sa pag-isyu ng mga komersyal na ad na hindi inaprubahan ng WikiBit;

4.5.5. Hindi dapat magsagawa ng anumang pag-uugali na maaaring makaapekto sa normal na pagpapatakbo ng Internet o mobile network sa pamamagitan ng paggamit ng WikiBit network service system;

4.5.6. Hindi dapat mag-upload, magpakita o magkalat ng anumang hindi totoo, panliligalig, mapanirang-puri, mapang-abuso, nagbabantang, bulgar at malaswang impormasyon o anumang iba pang iligal na impormasyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga serbisyong network na ibinigay ng WikiBit;

4.5.7. Hindi lalabag sa mga karapatan ng patent, copyright, trademark, reputasyon o anumang iba pang mga legal na karapatan ng anumang ibang third party; 

4.5.8. Hindi dapat magsagawa ng anumang pag-uugali na hindi nakakapinsala sa WikiBit sa pamamagitan ng paggamit ng WikiBit network service system;

4.6. May karapatan ang WikiBit na suriin at pangasiwaan (kasama ngunit hindi limitado sa pagsusuri ng nilalamang nakaimbak sa WikiBit ng gumagamit) ang paggamit ng mga serbisyong network na ibinigay ng WikiBit [kasama ang mga serbisyo sa network ngunit hindi limitado sa bayad at libreng mga serbisyo sa network (kabilang ang libre inilaan ang mga serbisyo sa network para sa advertising)]. Kung lumalabag ang gumagamit sa anuman sa mga regulasyon dito kapag gumagamit ng mga serbisyo sa network, may karapatan ang WikiBit o ang awtorisadong tao na hilingin sa gumagamit na iwasto o direktang gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang (kasama ngunit hindi limitado upang baguhin o tanggalin ang nilalamang nai-post ng gumagamit , atbp., suspindihin o wakasan ang karapatan ng gumagamit na gamitin ang mga serbisyo sa network) upang mapagaan ang epekto ng hindi tamang pag-uugali ng mga gumagamit.

4.7. Ang anumang pahayag, abiso, babala, atbp., Na ginawa ng WikiBit sa iba't ibang paraan (kasama ngunit hindi limitado sa mga anunsyo sa web, email, mga paalala sa SMS, atbp.) Tungkol sa paggamit ng mga partikular na serbisyo sa network na ibinigay ng WikiBit ay ituturing na bahagi nito kasunduan Kung gumagamit ang gumagamit ng mga serbisyong ito sa network na ibinigay ng WikiBit, itinuturing na sumasang-ayon ang gumagamit sa nilalaman ng pahayag, abiso, at babala.

5. Mga Karapatan sa Intelektwal na Pag-aari

5.1 Anumang teksto, larawan, grapiko, audio at / o video ng video na nilalaman sa mga serbisyong network na ibinigay ng WikiBit ay protektado ng copyright, trademark at / o iba pang mga batas sa pagmamay-ari ng pag-aari, at wala sa data sa itaas ang direkta o hindi direktang nai-publish, ma-broadcast. , muling isinulat o muling ipinamahagi para sa layunin ng pag-broadcast o pamamahagi sa anumang media, o magamit para sa anumang iba pang layuning pangkalakalan nang walang pahintulot ng mga nauugnay na may-ari ng copyright. Ang lahat ng data na ito o anumang bahagi ng data ay maaari lamang maiimbak sa isang computer para sa pribado at hindi pang-komersyal na layunin. Ang WikiBit ay hindi mananagot sa mga gumagamit o anumang third party sa anumang form para sa anumang pagkaantala, mga pagkakamali, pagkakamali, at pagkukulang na nagmumula sa nabanggit na data o sa proseso ng paglilipat o pagsusumite ng lahat o bahagi ng nasabing data o anumang mga pinsala na nagmumula doon.

5.2 Lahat ng mga karapatan ng anumang software (kasama ngunit hindi limitado sa anumang mga imahe, larawan, animasyon, video, recording, musika, teksto at karagdagang mga programa, kasamang mga paliwanag na materyal na kasama sa software) na ginamit ng WikiBit sa pagkakaloob ng mga serbisyo sa network ay dapat na copyright ng naturang software. Nang walang pahintulot ng may-ari ng copyright ng naturang software, ang mga gumagamit ay hindi dapat baligtarin ang engineer, i-decompile o i-disassemble ang naturang software.

6. Prebadong Proteksyon

6.1 Ang pagprotekta sa privacy ng gumagamit ay isang pangunahing patakaran ng developer, na tinitiyak na ang impormasyon sa pagpaparehistro para sa mga indibidwal na gumagamit ay hindi isiniwalat o ginawang magagamit sa mga third party at ang nilalaman na hindi pampubliko ng gumagamit ay nakaimbak sa developer habang ginagamit ang serbisyo, kasama ang sumusunod na mga pagbubukod:

6.1.1 Kumuha ng tahasang pahintulot mula sa gumagamit nang maaga;

6.1.2 Ayon sa mga nauugnay na batas at regulasyon;

6.1.3 Alinsunod sa mga kaugnay na kagawaran ng pamahalaan na namamahala sa kahilingan;

6.1.4 Upang mapangalagaan ang interes ng publiko;

6.1.5 Upang maprotektahan ang mga lehitimong karapatan at interes ng mga developer.

6.2 Ang WikiBit ay maaaring makipagtulungan sa isang third party upang maibigay ang mga gumagamit sa mga kaugnay na serbisyo sa network. Sa kasong ito, kung sumang-ayon ang ikatlong partido na kunin ang parehong responsibilidad para sa pagprotekta sa privacy ng gumagamit bilang WikiBit, maaaring ibigay ng WikiBit ang impormasyon sa pagpaparehistro ng gumagamit, atbp sa third party.

6.3 Nang hindi isiwalat ang impormasyon sa privacy ng isang solong gumagamit, ang WikiBit ay may karapatang pag-aralan ang buong database ng gumagamit at gawing komersyal ang paggamit ng database ng gumagamit.

7. Pagwawaksi

7.1 Ang mga gumagamit ay malinaw na sumasang-ayon na ang mga peligro na umiiral sa paggamit ng serbisyo ng network ng WikiBit ay ganap na makayanan ng kanilang sarili. Ang lahat ng mga kahihinatnan na nagmumula sa paggamit nito sa serbisyo ng network ng WikiBit ay dapat ding pasanin ng kanilang mga sarili. Walang ipinapalagay na responsibilidad para sa mga gumagamit ang WikiBit.

7.2. Hindi ginagarantiyahan ng WikiBit na tiyak na matutugunan ng mga serbisyo sa network ang mga kinakailangan ng mga gumagamit, at hindi rin ginagarantiyahan na ang mga serbisyo sa network ay hindi magambala, at hindi rin ginagarantiyahan ang pagiging maagap, seguridad at kawastuhan ng mga serbisyo sa network.

7.3. Hindi ginagarantiyahan ng WikiBit na ang website na ito o ang server para sa mga gumagamit na ma-access ang website na ito o anumang elektronikong impormasyon na ipinadala ng WikiBit ay walang mga virus o anumang iba pang nakakapinsalang kadahilanan.

7.4. Ang WikiBit ay hindi mananagot para sa anumang hindi direktang, kinahinatnan, maparusahan, espesyal o hindi sinasadyang pinsala na sanhi ng paggamit ng gumagamit o kaugnay na paggamit o kawalan ng kakayahang gamitin ang website na ito o ang nilalaman nito.

7.5. Bagaman ang mga maingat na hakbang ay kinuha upang matiyak ang kawastuhan ng impormasyong nai-post sa website na ito, walang pananagutan dito ang WikiBit. Malinaw na idineklara ng WikiBit na hindi ito gumawa ng anumang uri ng malinaw o ipinahiwatig na mga pahayag o warranty, kasama ang anumang mga garantiya para sa pagiging angkop, pagiging angkop para sa isang partikular na layunin, hindi lumalabag, ang pagpapatakbo ng website na ito o ang nilalaman ng website na ito.

7.6. Ang website na ito ay maaaring magbigay ng mga link sa iba pang mga website na hindi nasa ilalim ng kontrol ng WikiBit. Hindi mananagot ang WikiBit para sa nilalaman ng iba pang mga website sa anumang paraan. Nagbibigay lamang ang WikiBit ng mga ganoong mga link para sa kaginhawaan ng mga gumagamit ng website na ito. Ang pagbibigay ng mga link sa mga nasabing website ay hindi nangangahulugang sang-ayon ang WikiBit sa nilalaman ng mga nasabing website.

7.7. Para sa pagkagambala sa serbisyo sa network o iba pang mga depekto na dulot ng force majeure o mga kadahilanang lampas sa kontrol ng WikiBit, walang pananagutan ang WikiBit. Ngunit susubukan namin ang aming makakaya upang gumawa ng mga hakbang upang mabawasan ang pagkawala at epekto na dulot ng mga gumagamit.

7.8. Sumasang-ayon ang gumagamit na, para sa mga depekto sa kalidad ng mga sumusunod na produkto o serbisyo na ibinibigay ng WikiBit sa mga gumagamit at anumang pagkalugi na dulot nito, ang WikiBit ay hindi dapat managot:

7.8.1. Iba't ibang mga serbisyo sa network na ibinigay ng WikiBit nang libre sa mga gumagamit;

7.8.2. Anumang mga produkto o serbisyo na ipinakita ng WikiBit sa mga gumagamit;

7.8.3. Lahat ng mga uri ng mga produkto o serbisyo na ibinigay ng WikiBit sa mga gumagamit ng bayad na Network Services.

8. Default na Pagbabayad

8.1. Kung lumalabag ang WikiBit sa mga nauugnay na batas, regulasyon o anumang mga tuntunin sa ilalim ng kasunduang ito at magdulot ng pagkalugi sa gumagamit, sumasang-ayon ang WikiBit na tanggapin ang pananagutan para sa mga pinsalang dulot nito.

8.2. Sumasang-ayon ang gumagamit na protektahan ang mga interes ng WikiBit at iba pang mga gumagamit. Kung ang gumagamit ay lumalabag sa mga nauugnay na batas, regulasyon o anumang mga tuntunin sa ilalim ng kasunduang ito at maging sanhi ng pagkalugi sa WikiBit o anumang iba pang ikatlong partido, sumang-ayon ang gumagamit na sagutin ang Pananagutan para sa mga pinsala na dulot nito, kasama na ngunit hindi limitado sa mga gastos sa paglalakbay, mga bayarin sa pag-notaryo, mga bayarin sa pagtasa , mga bayarin sa pagpapanatili, bayarin sa abugado, ligal na gastos, bayad sa arbitrasyon, singil sa pagsisiyasat at iba pang pagkalugi na natamo ng WikiBit o anumang iba pang third party upang maprotektahan ang mga ligal na karapatan nito.

9. Pagbabago ng Kasunduan

9.1. May karapatan ang WikiBit na baguhin ang anumang sugnay ng kasunduang ito sa anumang oras. Kapag nagbago ang nilalaman ng kasunduang ito, direktang mai-publish ng WikiBit ang binagong nilalaman ng kasunduan sa website ng WikiBit. Ang anunsyo na ito ay maituturing bilang abisuhan ng WikiBit sa mga gumagamit ang binagong nilalaman. Maaari ding i-prompt ng WikiBit ang binagong nilalaman sa mga gumagamit sa pamamagitan ng iba pang naaangkop na pamamaraan.

9.2. Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga pagbabagong ginawa ng WikiBit sa mga nauugnay na tuntunin ng kasunduang ito, ang gumagamit ay may karapatang huminto sa paggamit ng serbisyo sa network. Kung patuloy na gumagamit ang gumagamit ng serbisyo sa network, maipapalagay na naiintindihan at tinatanggap ng gumagamit ang mga pagbabagong ginawa ng WikiBit sa mga nauugnay na tuntunin ng kasunduang ito.

10. Abiso at Serbisyo

10.1. Ang lahat ng mga abiso ng WikiBit sa mga gumagamit sa ilalim ng kasunduang ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng mga anunsyo sa web, email, mga text message sa mobile phone o regular na paghahatid ng mail; ang nasabing mga abiso ay itinuturing na naihatid sa tatanggap sa araw ng pagpapadala.

10.2 Ang abiso ng gumagamit sa WikiBit ay dapat maihatid sa pamamagitan ng impormasyon sa pakikipag-ugnay tulad ng address sa pagsusulatan, numero ng fax, at e-mail address na opisyal na inihayag ng WikiBit.

11. Legal na Pamamahala

11.1 Ang konklusyon, pagpapatupad, interpretasyon at paglutas ng hindi pagkakasundo ng kasunduang ito ay dapat na pamamahalaan ng batas ng China at napapailalim sa hurisdiksyon ng mga korte ng China.

11.2 Kung mayroong anumang pagtatalo sa pagitan ng dalawang partido hinggil sa nilalaman ng kasunduang ito o pagpapatupad nito, susubukan ng dalawang partido ang kanilang makakaya upang malutas ito sa pamamagitan ng maibigang negosasyon; kung nabigo ang negosasyon, ang alinmang partido ay maaaring magpasimula ng arbitrasyon sa komite ng arbitrasyon kung saan matatagpuan ang WikiBit.

12. Iba Pang Mga Regulasyon

12.1. Ang kasunduang ito ay bumubuo ng isang kumpletong kasunduan sa pagitan ng mga partido sa mga napagkasunduang usapin at iba pang mga kaugnay na usapin ng kasunduang ito. Maliban sa mga probisyon ng kasunduang ito, walang ibang mga karapatan na ipinagkakaloob sa mga partido sa kasunduang ito.

12.2 Kung ang anumang sugnay sa kasunduang ito ay ganap o bahagyang hindi wasto o hindi maipatupad para sa anumang kadahilanan, ang natitirang mga sugnay sa kasunduang ito ay magiging may bisa at may bisa pa rin.

(Ang natitira sa pahinang ito ay sadyang naiwang blangko. )