บริษัท tradezoom ชื่อ Oliver,

Nuric78

โบรกเกอร์

2024-01-24 16:27国旗คีร์กีสถาน
บริษัท tradezoom ชื่อ Oliver, Alice Pogozay, Vladimir Sav, Andrei Koval, ฝากเงินเริ่มต้น 100 หน่วย ถอนเงินออก 30 หน่วย ฝากเงินเพิ่มเป็น 743 หน่วย ถอนเงินออก 300 หน่วย โอนให้ผู้จัดการ 150 ดอลลาร์ จากนั้นบอกให้ฝากเงิน 408 ดอลลาร์ แล้วบอกว่าต้องฝากเงิน 653 ดอลลาร์ เพื่อโอนจากสัญญาเก่าไปสู่สัญญาใหม่ ฉันทำตามเงื่อนไขทั้งหมดแล้วและบอกว่าฉันสามารถถอนเงินได้ ตอนนี้ฉันต้องการถอนเงินจำนวนมาก แต่มีการขอยืนยันการลงทุน และฉันไม่มีการยืนยันสำหรับ 743 ดอลลาร์ เนื่องจากโบรกเกอร์ฝากเงินเข้าบัญชีของฉันเองเป็นการลงทุนและบอกว่าเราจะทำงานร่วมกัน 70/30 จาก 743 ดอลลาร์ ฉันโอนให้เขา 150 ดอลลาร์ ตอนนี้กำลังขอให้ฝากเงินเพิ่มอีก 743 ดอลลาร์ เขาถอนเงินออกจากบัญชีของฉัน 743 ดอลลาร์ และไม่คืนเงิน 150 ดอลลาร์ ตอนนี้ไม่สามารถถอนเงินได้เลย
Компания tradezoom имя Оливер, Алиса Погозай Владимир Сав Андрей Ковал, внес в начале 100 потом вывел 30 потом внес 743 вывели 300 из них перевел менеджеру 150долл потом сказали внести 408 долларов затем сказали что надо внести 653 долларов для перевода с старого контракта на новый я все условия выполнил и сказали что могу вывести средства, сейчас хотел вывести честь суммы но там просят верификацию вложений а у меня нет подтверждения на 743 долларов так как брокер сам внес на мой счёт как инвестиции сказал что будем работать 70/30 из этой 743 долларов я перевел ему 150 долларов, сейчас просят ещё внести 743долларов. Он снял с моего счёта 743 долларов и не отдал мои 150 долларов. Сейчас не выводит ни цента
การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ
ฟ้อง
เขียนการร้องเรียน

จีนดั้งเดิม

ไม่สามารถถอนได้

มีความเสี่ยงถูกโบรกเกอร์โกง

การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ