การเปิดเผย

ตำแหน่งของคุณ:หน้าแรก>การเปิดเผย>bitFlyer>รายละเอียดการเปิดโปง

การถอนต้องเสียภาษี 30% ถอน U . ไม่ได้

忙碌中。。。

โบรกเกอร์

2022-02-24 19:55 国旗
การถอนเงินเล็กน้อยครั้งแรกสามารถทำได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการถอนเงินครั้งล่าสุด โดยไม่มีการเตือน หลังจากที่ฉันถอนเงิน ฉันยังไม่ได้รับบัญชี ฉันถามฝ่ายบริการลูกค้าและพวกเขาบอกว่าฉันต้องเสียภาษีและระงับ U.
前几笔小额的都可以正常提出,最后这次提币过程中,在没有提醒的情况下,在我提币后一直不到账,问客服说要交税,并且冻结了我的U
ไม่สามารถถอนได้
ฟ้อง

เขียนการร้องเรียน

ไม่สามารถถอนได้

มีความเสี่ยงถูกโบรกเกอร์โกง

การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ