ENKUU ay isang total na panlol

JH704

Mangangalakal

2024-03-17 16:29国旗Estados Unidos
ENKUU ay isang total na panloloko! Huwag magpadala ng pera sa kanila o gumamit bilang isang broker. Gumagamit ang ENKUU ng mapanlinlang na paraan upang magnakaw ng pera mula sa kanilang mga kliyente at tanggihan ang access sa iyong mga pondo. Kung subukan mong magwithdraw ng higit sa ilang dolyar mula sa iyong account, mangyayari ang isa sa dalawang bagay: 1) ang iyong account ay magiging flag para sa "malicious withdraw" at kailangan mong ideposito ang eksaktong halaga na nais mong iwithdraw; o 2) kailangan mong magbayad ng membership fee na maaaring umabot sa $20,000 hanggang $40,000. Kung magbabayad ka ng membership fee at subukang mag-access sa iyong pera kailangan mong bayaran ang buwis nang maaga ng pera na nais mong ma-access. Sa madaling salita, ang mga kinatawan ng ENKUU ay magpapahirap sa iyo sa bawat pagtatangkang mag-access sa iyong pera.
ENKUU is a total scam! Do not send money to them or use as a broker. ENKUU uses deceptive measures to steal money from their clients and refuse access to your funds. If you attempt to withdraw more than a few dollars from your account, one of two things will occur: 1) your account will be flagged for "malicious withdraw" and you then have to deposit the exact amount you are looking to withdraw; or 2) you will be required to pay a membership fee that can range $20,000 to $40,000. If you pay the membership fee and still attempt to access your money you then have to pay taxes upfront of the money you want to access. Basically ENKUU representatives will stonewall you at every attempt to access your money.
Ang iba pa
Sumusunod
Ilantad