Ang kanilang mga singil ay nak

Mashy

Mangangalakal

2024-03-13 16:02国旗Cyprus
Ang kanilang mga singil ay nakalilito at nakakalito. Hindi nila ipinapahayag ang mga bayarin hanggang sa magdeposito ka ng pera at malaman na ang mga singil ay mas mataas kaysa inaasahan. Ngayon ay naiipit ka dahil ang pagwi-withdraw, paglilipat, transaksyon, o anumang aksyon ay nangangailangan ng bayad. Kapag sila ay nakahikayat sa iyo na magdeposito ng pera, iyon na iyon. Nang hindi nagbabayad ng mga bayaring ito, hindi mo ma-wi-withdraw ang iyong pera. Nawala ako ng higit sa 50 dolyar dahil akala ko ang mga bayarin ay mas mababa kaysa sa tunay na halaga. Napakaraming nakatagong bayarin.
Their charges are misleading and confusing. They never disclose the fees until you deposit money and find out that the charges are much higher than expected. Now you're stuck because withdrawals, transfers, transactions, or any action require payment. Once they lure you into depositing money, that's it. Without paying these fees, you can't withdraw your money. I lost over 50 dollars because I thought the fees would be less than they actually were. So many hidden charges.
Ang iba pa
Sumusunod
Ilantad

Lahat

Hindi magawang Umatras

Panloloko

Ang iba pa