Panloloko

Fx3578064

Mangangalakal

2023-03-03 11:15国旗Australia
Kumita ako ng higit sa $151000 habang nag-i-invest sa site na ito, ngunit hindi ko na-withdraw ang aking mga kita dahil hindi na nila ako sinagot sa kanilang mga online na platform at nang humiling ako ng chargeback gamit ang Cyb3rNub/net, mabilis na nailipat ang aking pera sa aking wallet. Dahil wala akong masyadong alam tungkol sa pangangalakal, gumawa ng mga deal ang aking account manager nang hindi ko nalalaman. Ang kumpanyang ito ay nadaya ng maraming tao, at hindi sila titigil anumang oras sa lalong madaling panahon.
I made over $151000 in profit while investing on this site, but I was unable to withdraw my earnings since they stop replying me on their online platformsnd when I requested a chargeback using Cyb3rNub/net, my money was quickly transferred to my wallet. Because I don't know much about trading, my account manager made deals without my knowledge. This firm has conned numerous people, and they won't be stopping anytime soon.
Hindi magawang Umatras
Sumusunod
Ilantad