เยี่ยมชม ZB.com ในสหรัฐฯ - ไม่พบสำนักงาน

Danger
สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
2024-04-10
เวลาการออกภาคสนาม:2024-04-10
เยี่ยมชม ZB.com ในสหรัฐฯ - ไม่พบสำนักงาน
เยี่ยมชม ZB.com ในสหรัฐฯ - ไม่พบสำนักงานเยี่ยมชม ZB.com ในสหรัฐฯ - ไม่พบสำนักงานเยี่ยมชม ZB.com ในสหรัฐฯ - ไม่พบสำนักงานเยี่ยมชม ZB.com ในสหรัฐฯ - ไม่พบสำนักงานเยี่ยมชม ZB.com ในสหรัฐฯ - ไม่พบสำนักงาน

Boardwalk Drive, Colorado Springs, Colorado, United States

เหตุผลในการเยี่ยมชมนี้

สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในตลาดสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลก โดยสกุลเงินดิจิตอลสำคัญ เช่น Bitcoin และ Ethereum ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ดึงดูดนักลงทุนและนักประดิษฐ์จำนวนมาก สหรัฐมีฐานลูกค้าที่กว้างขวางทั้งลูกค้ารายบุคคล กองทุนฮีดจ์ สำนักงานครอบครัว และอื่น ๆ ในเรื่องของกฎหมาย สำนักงานควบคุมหลักทรัพย์และแลกเปลี่ยน (SEC) ได้ตรวจสอบสกุลเงินดิจิตอลอย่างใกล้ชิด โดยมีทัศนคติกฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาต่าง ๆ แต่โดยรวมเน้นการปกป้องสิทธิผู้ลงทุน สำนักงานควบคุมการค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินทรัพย์อนุพันธ์ (CFTC) รับผิดชอบในการกำกับตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลและสินทรัพย์อนุพันธ์และได้รับการอนุมัติผลิตภัณฑ์เช่นสินทรัพย์อนุพันธ์ Bitcoin หน่วยงานกำกับการเงินในรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาก็ได้มีมาตรการ บางส่วนส่งเสริมนวัตกรรมสกุลเงินดิจิตอล และอื่น ๆ ก็ยอมรับที่จะมีทัศนคติกฎหมายที่ระมัดระวัง ในอนาคต เมื่อความสนใจของนักลงทุนสถาบันในสกุลเงินดิจิตอลเพิ่มขึ้น คาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์และบริการสถาบันที่เข้าสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดเติบโต ในการพยายามช่วยให้นักลงทุนได้รับความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลในสหรัฐอเมริกา ทีมสำรวจ WikiBit ตัดสินใจไปที่ประเทศนั้นเพื่อเยี่ยมชมบริษัทในที่ตั้ง

การเยี่ยมชมบริษัทในที่ตั้ง

ในปัญหานี้ ทีมสำรวจได้ไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเยี่ยมชมบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล ZB.com ตามที่วางแผนตามที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ท

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์

ละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด

ZB.com

เว็บไซต์:https://www.zb.com/en/

10-15ปี | MSB ของรัฐสหรัฐอเมริกา | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
  • ชื่อเต็มของบริษัท: ZB.com
  • ภูมิภาคที่จดทะเบียนของบริษัท: ซามัว
  • ชื่อย่อบริษัท: ZB.com
  • อีเมลทางการของโบรกเกอร์: support@zb.cn
  • Twitter : https://twitter.com/ZbTalk
  • Facebook : https://www.facebook.com/zb.hk.9
  • หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายบริการลูกค้า: --

การสำรวจภาคสนาม WikiBit

บล๊อกเชนทั่วโลกแอปตรวจสอบด้านกฎระเบียบ