แพลตฟอร์มการฉ้อโกง ไม่สามารถถอ

DH123

โบรกเกอร์

2024-02-05 21:21国旗ไต้หวัน
แพลตฟอร์มการฉ้อโกง ไม่สามารถถอนเงินได้และยกเลิกบัญชีโดยอัตโนมัติ ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เลย ถามบริการลูกค้าแล้วไม่ได้รับคำตอบ
詐騙平台,不能出金還自動把帳號取消了,完全無法登錄。問客服,直接就不回答
การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ
ฟ้อง
เขียนการร้องเรียน

จีนดั้งเดิม

ไม่สามารถถอนได้

มีความเสี่ยงถูกโบรกเกอร์โกง

การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ