แพลตฟอร์มนี้ปกติจนถึงวันที่ 14

Bina6432

โบรกเกอร์

2024-01-27 00:01国旗บราซิล
แพลตฟอร์มนี้ปกติจนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2023 แต่จนถึงวันนี้ฉันไม่สามารถถอนเงินได้ ไม่มีการตอบกลับจากคนที่ดูแล และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศบราซิลเท่านั้น ส่วนที่อื่นๆ ทุกที่ยังปกติ ฉันอยากแสดงความไม่พอใจที่นี่
Essa plataforma estava normal até dia 14 do de dezembro de 2023.. porém até hoje não estou conseguindo fazer saques, sem retorno das pessoas que estão a frente, e tudo isso apenas no Brasil, nos outros lugares está tudo normal, deixo aqui minha insatisfação.
การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ
ฟ้อง
เขียนการร้องเรียน

จีนดั้งเดิม

ไม่สามารถถอนได้

มีความเสี่ยงถูกโบรกเกอร์โกง

การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ