เงินทั้งหมดถูกแช่แข็ง เราไม่สามารถซื้อขายหรือถอนออกได้

BIT1570729075

โบรกเกอร์

2023-05-26 02:11国旗แอฟริกาใต้
บัญชีถูกระงับและเงินถูกย้ายไปยังโทเค็น bry ซึ่งตอนนี้ถูกแช่แข็งและไม่สามารถแลกย้ายหรือถอนออกได้ BERRY MAX เราไม่สามารถถอนได้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
accounts are frozen and money is moved to token BRY which now is frozen and cannot be redeemed moved or withdrawn from Berry Max, we have been unable to withdraw for the past months no
ไม่สามารถถอนได้
ฟ้อง
เขียนการร้องเรียน

จีนดั้งเดิม

ไม่สามารถถอนได้

มีความเสี่ยงถูกโบรกเกอร์โกง

การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ