การเปิดเผย

ตำแหน่งของคุณ:หน้าแรก>การเปิดเผย>coinbase>รายละเอียดการเปิดโปง

หลอกลวง

GGGGC

โบรกเกอร์

2021-10-04 09:01 国旗
หลอกลวง
詐騙集團利用民眾信任coinbase的情況下,說什麼coinbase在打知名度,跟這個網站合作,現在可以雲端挖礦,只要支付15udst就可以得到礦工憑證,所謂的礦工憑證(智能合約),根本就是讓詐騙集團可以合法無限並且直接的提取你錢包裡面的udst,期間還一直說,多投資一點回報更好,超好笑的😅 網站名稱:http://cb-titan.cc PS:網址只能由coinbase wallet進入,用一般瀏覽器沒辦法看。 交易哈希:0x5ff59fbd29ee605ac48e3f8db7e6ee148e203e7b45bfc1235ff0d4fa04300567 交易哈希裡面可以看到Transaction Action 下面有智能合約內容,內容就是對方可以無限的提取你錢包裡的金額😂
การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ
ฟ้อง

เขียนการร้องเรียน

ไม่สามารถถอนได้

มีความเสี่ยงถูกโบรกเกอร์โกง

การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ