ตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายอีกครั้งหรือไม่?

XINXIYUZHOU

ผู้ประกอบการ

2021-05-21 18:01国旗ฮ่องกงจีน
ไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้Huobi Global
火币又拔网线交易不了,提币限制,火币最近频繁拔网线,欺诈用户
ไม่สามารถถอนได้
ฟ้อง
เขียนการร้องเรียน

จีนดั้งเดิม

ไม่สามารถถอนได้

มีความเสี่ยงถูกโบรกเกอร์โกง

การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ