การเปิดเผย

ตำแหน่งของคุณ:หน้าแรก>การเปิดเผย>UPbit>รายละเอียดการเปิดโปง

ไม่สามารถถอนเหรียญได้

哈哈

โบรกเกอร์

2021-04-29 06:34 国旗
ต้องมีการเรียกเก็บเงินเพื่อให้สามารถถอนเหรียญได้และเงินจะถูกแช่แข็งและไม่สามารถโอนได้
无法提币必须充钱才能让提币,把钱冻结了,转不出来
ไม่สามารถถอนได้
ฟ้อง

เขียนการร้องเรียน

ไม่สามารถถอนได้

มีความเสี่ยงถูกโบรกเกอร์โกง

การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ