Ang mga batas ay nagbago HUWAG

R. Wong

Mangangalakal

2024-03-21 18:22国旗Singapore
Ang mga batas ay nagbago HUWAG GAMITIN NA. Sinubukan kong i-convert ang halos 18000£ sa USDT at nabigo ang transaksyon ngunit nawawala ang aking mga pondo mula sa aking wallet. Nakipag-ugnayan ako sa Aismex na agad na sumagot ngunit sa kasamaang-palad sinabi nilang wala silang magagawa. Natutunan ko sa masakit na paraan, ilabas ang iyong mga pondo sa kanilang kontrol. Natanggap ko ang napakagandang serbisyo mula sa mga tauhan, si Adam, sa 𝐀𝐲𝐫𝐥𝐩 sa loob ng mga halos 2-3 na buwan ng kahirapan.
The laws have changed DO NOT USE ANYMORE. I tried to convert just under 18000£ into USDT and my the transaction failed but my funds are missing from my wallet. I contacted Aismex who replied very promptly but unfortunately said there is nothing they can do. I have learnt the hard way, get your funds out of their control. I received outstanding services from the staff, Adam, at 𝐀𝐲𝐫𝐥𝐩 during the approximately 2-3 months of hardship.
Ang iba pa
Sumusunod
Ilantad