nang-aakit ng mga deposito, pekeng long at short selling, hindi makapag-withdraw, at nagyeyelong mga asset

FK8241

Mangangalakal

2022-10-01 20:34国旗Japan
Iba't ibang dahilan kung bakit hindi makapag-withdraw ng pera: una, walang sapat na daloy ng pera, at sa paglaon, kinakailangan na magbayad ng 20% na personal na buwis sa kita, kung hindi, ang iyong mga ari-arian ay mapi-freeze, at ang mataas na bayad sa huli ay maaabot para sa mahigit 10 araw pagkatapos humiling ng withdrawal. Walang address ng kumpanya at walang numero ng telepono. Ang lahat ng mga deposito ay mula sa mga pekeng personal na account, na nagbabago bawat 30 minuto.
无法提币的各种理由:先是流水不够,后面要求缴纳20%个人所得税,不然就一直冻结资产,超过10天还会产生高额的滞纳金。无公司地址,无电话,入金都是虚假个人账户,30分钟一换。
Hindi magawang Umatras
Sumusunod
Ilantad