Tether หยุดสร้างเหรียญ USDT บน Kusama, Bitcoin Cash SLP และ Omni Layer

Tether หยุดสร้างเหรียญ USDT บน Kusama, Bitcoin Cash SLP และ Omni Layer WikiBit 2023-08-18 17:56

Tether หยุดสร้างเหรียญ USDT บน Kusama, Bitcoin Cash SLP และ Omni Layer

  Tether บริษัทผู้ผลิต Stablecoin รายใหญ่ ได้แพร่ประกาศ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2023 ว่าจะยุติการสร้างเหรียญ Kusama, Bitcoin Cash SLP และ Omni Layer

  โดยทาง Tether ได้ชี้แจงเหตุผลของการดำเนินการข้างต้นไว้ดังต่อไปนี้ เมื่อบล็อกเชนเครือข่ายใดก็ตามขาดพัฒนาการอย่างมีนัยสำคัญต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนานและไม่มีวี่แววว่าจะได้รับความนิยมในการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นก็ย่อมส่งผลให้ไม่มีความคุ้มค่าที่จะเข้าไปสนับสนุนอีกต่อไป นอกจากนี้ยังอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการสอดแนมข้อมูลอีกด้วย

  Tether กล่าวอีกว่า พวกเขาจะหยุดสร้างเหรียญ USDT บนเครือข่ายทั้ง 3 เจ้านี้ โดยเริ่มดำเนินการทันทีในวันที่ 17 สิงหาคม อย่างไรก็ตามบริษัทกล่าวว่าจะยังคงรับเคลมเหรียญ USDT ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงบนบล็อกเชนทั้ง 3 ต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี และกล่าวว่าผู้ใช้จะสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนบนบล็อกเชนทั้ง 3 ได้ตามปกติ

  ที่มา : tether

  อ่านข่าวสารเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikibit.com/th/original/1.html

  

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:

มุมมองในบทความนี้แสดงถึงมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนสำหรับแพลตฟอร์มนี้ แพลตฟอร์มนี้ไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนและตรงเวลาของข้อมูลบทความ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลบทความ

  • แปลงโทเค็น
  • การแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
  • การคำนวณอัตราแลกเปลียน
/
ชิ้น
อัตราแลกเปลี่ยนในขณะนี้
จำนวนเงินที่สามารถแลกได้

0.00