Token

Trang chủ

-

Danh sách ủy ban giám sát quản lý

Điểm

0.00 /10

Related information

Thời gian phát hành

2021-07-21

Công ty mẹ

--

Giá hiện tại

$0.00000706USD

Giá giao dịch

$7.195mUSD

Khối lượng giao dịch

24h

$243,907USD

Chu kỳ

1.0413tMINT

Khối lượng giao dịch

7d

$16.462mUSD

Biên độ dao động thị trường

24h

0.00%

Chỉ số thị trường

18

Chuyển đổi token

/

Tỷ giá tức thời0

Số tiền có thể đổi

0.00USD

Tính toán
Thị trường blockchain toàn cầu Ứng dụng tra cứu thông tin

Download on the

App Store Tải về

Download on the

Google Play Tải về

Download on the

Android Tải về

Mint Club 1-2 năm

Website https://mint.club/
Trình duyệt
Khác
Hướng dẫn chi tiết

Giá thị trường0.00%1D

$ 0.00000706 USD

Giá giao dịch

$ 7.195 million USD

Khối lượng giao dịch 24h

$ 243,907 USD

Khối lượng giao dịch 7 ngày

$ 16.462 million USD

Chu kỳ

1.0413 trillion MINT

Lịch sử

Dữ liệu Grayscale

Giới thiệu

Markets

3H

0.00%

1D

0.00%

1W

0.00%

1M

-22.18%

1Y

+218.22%

All

+218.22%

Phạm vi giao dịch

No Data