• APP

Trang chủ

-

Danh sách ủy ban giám sát quản lý

- NDAX.IO
Điểm
0.00 10
Quản lý 3.05
Kinh doanh 7.76
KS rủi ro 7.76
Mức ảnh hưởng 7.82
Thông tin về điều kiện giao dịch 4.69
Mức ảnh hưởng
A
Thông tin giám sát quản lý
FINTRAC

FINTRACKinh doanh vượt quyền hạn

DV tài chính

Tổng quan công ty
Xem thêm
Tên đầy đủ của công ty
NDAX.IO
Điện thoại công ty
1-833-727-6329
Trang web của công ty
Xem thêm
Twitter
Xem thêm
Facebook
Xem thêm
Hộp thư dịch vụ CSKH
support@ndax.io
Thị trường blockchain toàn cầu
Ứng dụng tra cứu thông tin

Download on the

App Store Tải về

Download on the

Google Play Tải về

Download on the

Android Tải về

NDAX.IO

1

NDAX.IO
2-5 năm|
Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thông|
Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn|
Nguy cơ rủi ro trung bình
WikiBit Cảnh báo rủi ro
Lần kiểm tra trước 2023-05-30

CanadaFINTRAC (số giấy phép: M18632135) Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thôngvượt giới hạn phạm vi kinh doanh, xin chú ý!

Giám định website chính thức
Sơ đồ quan hệ
Các đơn vị truyền thông
Loại giao dịch
Tóm tắt về công ty
Mốc thời gian
Hướng dẫn chi tiết
Các thông tin liên quan
Github
Các tài liệu liên quan
Doanh nghiệp
Mới phát hành

Thống kê giao dịch

Mức ảnh hưởng

Giao dịch hôm qua

Giao dịch trong 7 ngày

Theo công ty

Tạm không có số liệu
Nghiên cứu thị trường

Chỉ số

Chuyên gia phân tích thị trường

Chuyển tài liệu

Ra mắt thương hiệu

Nguồn tìm kiếm

Mạng xã hội

Tỷ lệ chuỗi ngoài

Tổng chuỗi ngoài

Ngôn ngữ

Tạm không có số liệu
Bình luận
Xem thêm

Bình luận của người dùng

0

bình luận

Tham gia bình luận
Chưa có bình luận nào
Bình luận đầu tiên
Gửi khiếu nại