• APP

Trang chủ

-

Danh sách ủy ban giám sát quản lý

- BUX
Điểm
0.00 10
Quản lý 5.04
Kinh doanh 9.43
KS rủi ro 9.43
Mức ảnh hưởng 6.89
Thông tin về điều kiện giao dịch 4.13
Mức ảnh hưởng
A
Thông tin giám sát quản lý
FCA

FCACó giám sát quản lý

Tư vấn đầu tư

AFM

AFMKinh doanh vượt quyền hạn

DV tài chính

Thị trường blockchain toàn cầu
Ứng dụng tra cứu thông tin

Download on the

App Store Tải về

Download on the

Google Play Tải về

Download on the

Android Tải về

BUX

BUX
5-10 năm|
Giấy phép tư vấn đầu tư|
Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thông|
Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn|
Nguy cơ rủi ro trung bình
WikiBit Cảnh báo rủi ro
Lần kiểm tra trước 2023-06-01

Hà lanAFM (số giấy phép: Chưa phát hành) Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thôngvượt giới hạn phạm vi kinh doanh, xin chú ý!

Giám định website chính thức
Sơ đồ quan hệ
Các đơn vị truyền thông
Loại giao dịch
Tóm tắt về công ty
Mốc thời gian
Hướng dẫn chi tiết
Các thông tin liên quan
Github
Các tài liệu liên quan
Doanh nghiệp
Mới phát hành
Tên đầy đủ của công ty
BUX
Tình trạng quản lý
Có giám sát quản lý
Tên Công ty viết tắt
BUX
Quốc gia đăng ký
--
Điện thoại công ty
+31(0)85 888 5505
+31(0)85 888 9225
Bình luận
Xem thêm

Bình luận của người dùng

0

bình luận

Tham gia bình luận
Chưa có bình luận nào
Bình luận đầu tiên
Gửi khiếu nại