Trung tâm dữ liệu

BTC / OKEX quý này

24,199

+4.68%

Tổng vốn hóa thị trường

1.9914t

-3.92%

Thanh lý chung 24H

17.6631m

+459.45%

Tỷ lệ nắm giữ vị thế của Binance

0.85

-11.46%

Thị trường tiền tệ chính thống
Tiền tệ
Báo giá
Khối lượng vị thế
Số tiền thanh lý
Tỷ lệ người mua và bán
Tỷ lệ số tiền mua và bán thực tế
Phí bảo hiểm hàng quý
Xu hướng mua bán chung
Tỷ lệ hợp đồng vĩnh viễn
Xu hướng ưu thế của OKEX
Chỉ báo vị trí OKEX
BTC
ETH
EOS
BCH
LTC
XRP
ETC
BSV

$24,199

+4.68%

$1,798.67

+5.52%

$1.2796

+3.08%

$146.13

+3.47%

$63.70

+3.53%

$0.3832

+2.52%

$38.42

+0.35%

$63.58

+1.53%

OKEX$418.101m

binance$2.9546b

OKEX$190.214m

binance$2.1293b

OKEX$7.4815m

binance$36.0153m

OKEX$6.0995m

binance$53.6685m

OKEX$21.6046m

binance$34.4525m

OKEX$7.2492m

binance$100.382m

OKEX$6.0288m

binance$167.085m

OKEX$2.6570m

huobi$63,680

1H$1.4378m

24H$7.7769m

1H$3.8937m

24H$8.4066m

1H$67,560

24H$93,550

1H$2,550.00

24H$45,240

1H$674,980

24H$719,880

1H$37,410

24H$134,460

1H$136,640

24H$456,720

1H$0

24H$29,630

Mua:Bán=0.85

Mua:Bán=0.82

Mua:Bán=1.49

Mua:Bán=1.83

Mua:Bán=1.45

Mua:Bán=1.6

Mua:Bán=1.1

Mua:Bán=1.85

Mua:Bán=1.18

Mua:Bán=1.1

Mua:Bán=1.19

Mua:Bán=0.94

Mua:Bán=1.12

Mua:Bán=0.99

Mua:Bán=1.08

Mua:Bán=1.45

-$9986.4263

-$145.1653

-$2.5222

-$327.4646

-$68.5327

-$0.2684

-$4.3259

-$65.0728

Lệnh mua54.12%

Lệnh mua52.41%

Lệnh mua54.35%

Lệnh bán51.53%

Lệnh mua52.79%

Lệnh bán50.38%

Lệnh mua51.92%

Lệnh mua59.26%

++0.011%

++0.013%

--0.011%

++0.012%

++0.029%

++0.013%

--0.007%

++0.034%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Báo giá BTC

$24,199USD

+4.68%

Dữ liệu thanh lý tài khoản

24H $7.7769m

1H $1.4378m

Vị thế hợp đồng

OKEX $418.101m

Huobi $48.0284m

Vị thế hợp đồng

Binance $2.9546b

Phí bảo hiểm hàng quý

OKEX $-9986

Huobi $5,782.00

Số người mua bán của Binance

0.85

Chủ yếu vị thế bán

Tỷ lệ tài trợ

0.011%

USDT phí bảo hiểm

¥ 6.4827

-0.04%

Số người mua và bán trên tài khoản thực

46%

54%

Số lượng mua và bán trên tài khoản thực

54%

46%

Thống kê thanh lý tài khoản 24H

17559 $17.6631million

Hợp đồng
Số tiền thanh lý
Tỷ lệ
$149,4100.01%
$230.000.00%
$3,190.000.01%
$2.9207m0.14%
$33,0200.03%
$22,8800.01%
$2,570.000.00%
Thanh lý gần đây

08.15 14:59

$23,990

卖出平多

BTCUSD永续

1 thẻ

08.15 14:59

$24,000

卖出平多

BTCUSD永续

356 thẻ

Xu hướng mua bán

Xu hướng chung

53.25%
VS
46.75%

Xu hướng Binance

53.36%
VS
46.64%
Tỷ lệ mua
Báo giá BTC
Hợp đồng vị thế BTC
Sàn giao dịch
Biến động 24H
Kích thước vị thế($)
Tỷ lệ bán mua
okex
-1.43%
$418.101m
Mua:Bán=25% 75%
binance
-1.15%
$2.9546b
Mua:Bán=54% 46%
huobi
-1.83%
$48.0284m
Mua:Bán=49% 51%
Xu hướng vị thế hợp đồng
Binance
OKEX
Huobi
Thông tin vị thế Grayscale Xem thêm
Tổng số tiền nắm giữ của quỹ Grayscale 21.9664 billionUSD -2.0142%
Tên gọi
Khối lượng vị thế
Kích thước vị thế($)
Tỷ lệ phí bảo hiểm thị trường thứ cấp
Gia tăng 1 ngày
Gia tăng 7 ngày
Established
Chi phí quản lý
636,946$15.4199b-31.55 %0.00 -242.33 2013-09-252.00%
3.0671m$5.8345b-20.29 %0.00 -1470.15 2017-12-142.50%
11.9560m$491.704m-57.07 %0.00 -5733.82 2017-04-243.00%
1.5392m$95.1449m-29.39 %0.00 -738.08 2018-03-012.50%
311,459$42.3179m-18.11 %0.00 -149.35 2018-03-012.50%
335,027$24.2371m+5.04 %0.00 -160.67 2017-10-242.50%
18.2998m$19.3411m+67.98 %0.00 -8776.31 2021-02-262.50%
618,429$12.1409m-11.22 %0.00 -296.56 2018-09-062.50%
75.2026m$9.3401m-8.02 %0.00 -36065.96 2018-12-062.50%
593,288$6.9303m-4.99 %0.00 -284.53 2021-03-102.50%
106,427$4.6753m0.00 0.00 -51.04 1970-01-012.50%
309,523$2.6432m+101.24 %0.00 -148.44 2021-02-062.50%
5.9810m$2.6424m+12.39 %0.00 -2868.40 2021-02-062.50%
107,540$872,653+323.45 %0.00 -51.57 2021-03-152.50%

BTC(GBTC)Tỷ lệ lưu thông

93.18%

Kích thước giới hạn:43,892 BTC

Khối lượng vị thế:644,312 BTC

2022-08-10

ETH(ETHE)Tỷ lệ lưu thông

99.99%

Kích thước giới hạn:8 BTC

Khối lượng vị thế:3,117,735 BTC

2022-08-10

BCH(BCHG)Tỷ lệ lưu thông

54.36%

Kích thước giới hạn:144,817 BTC

Khối lượng vị thế:317,338 BTC

2022-08-10

LTC(LTCN)Tỷ lệ lưu thông

40.02%

Kích thước giới hạn:940,596 BTC

Khối lượng vị thế:1,568,299 BTC

2022-08-10

ETC(ETCG)Tỷ lệ lưu thông

83.92%

Kích thước giới hạn:1,962,542 BTC

Khối lượng vị thế:12,204,951 BTC

2022-08-10