Trung tâm dữ liệu

BTC / OKEX quý này

19,288

-0.47%

Tổng vốn hóa thị trường

1.9914t

-3.92%

Thanh lý chung 24H

15.5726m

-54.48%

Tỷ lệ nắm giữ vị thế của Binance

1.67

+10.60%

Thị trường tiền tệ chính thống
Tiền tệ
Báo giá
Khối lượng vị thế
Số tiền thanh lý
Tỷ lệ người mua và bán
Tỷ lệ số tiền mua và bán thực tế
Phí bảo hiểm hàng quý
Xu hướng mua bán chung
Tỷ lệ hợp đồng vĩnh viễn
Xu hướng ưu thế của OKEX
Chỉ báo vị trí OKEX
BTC
ETH
EOS
BCH
LTC
XRP
ETC
BSV

$19,288

-0.47%

$1,062.36

-0.68%

$0.9281

+2.05%

$105.19

+3.56%

$50.37

-1.10%

$0.3149

+0.95%

$14.76

+1.46%

$53.26

+3.04%

OKEX$407.357m

binance$1.7944b

OKEX$171.059m

binance$921.743m

OKEX$11.2342m

binance$23.3884m

OKEX$8.0819m

binance$43.9637m

OKEX$19.4261m

binance$28.3020m

OKEX$8.3388m

binance$67.9085m

OKEX$5.1644m

binance$18.4748m

OKEX$3.3786m

huobi$73,840

1H$113,010

24H$13.7379m

1H$140,070

24H$1.7845m

1H$10.00

24H$670.00

1H$0

24H$11,240

1H$0

24H$25,620

1H$0

24H$12,180

1H$0

24H$400.00

1H$0

24H$0

Mua:Bán=1.05

Mua:Bán=1.1

Mua:Bán=1.34

Mua:Bán=1.43

Mua:Bán=1.39

Mua:Bán=1.47

Mua:Bán=1.28

Mua:Bán=1.09

Mua:Bán=1.08

Mua:Bán=1.01

Mua:Bán=0.96

Mua:Bán=1.06

Mua:Bán=1.09

Mua:Bán=0.93

Mua:Bán=0.99

Mua:Bán=1.48

-$14897.0263

-$881.4753

-$2.8737

-$368.4046

-$81.8627

-$0.3367

-$27.9849

-$75.3928

Lệnh mua51.99%

Lệnh mua50.14%

Lệnh bán51.11%

Lệnh mua51.36%

Lệnh mua52.12%

Lệnh bán51.87%

Lệnh bán50.25%

Lệnh mua59.64%

++0.002%

++0.004%

++0.040%

--0.014%

++0.033%

++0.018%

++0.019%

++0.013%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Báo giá BTC

$19,288USD

-0.47%

Dữ liệu thanh lý tài khoản

24H $13.7379m

1H $113,010

Vị thế hợp đồng

OKEX $407.357m

Huobi $27.6669m

Vị thế hợp đồng

Binance $1.7944b

Phí bảo hiểm hàng quý

OKEX $-14897

Huobi $5,782.00

Số người mua bán của Binance

1.67

Mua nhiều

Tỷ lệ tài trợ

0.002%

USDT phí bảo hiểm

¥ 6.4827

-0.04%

Số người mua và bán trên tài khoản thực

51%

49%

Số lượng mua và bán trên tài khoản thực

52%

48%

Thống kê thanh lý tài khoản 24H

17559 $15.5726million

Hợp đồng
Số tiền thanh lý
Tỷ lệ
$71,9800.00%
$750.000.00%
$955,5200.10%
$440.000.00%
$330.000.00%
$110.000.00%
Thanh lý gần đây

07.03 00:48

$1,070.62

买入平空

ETHUSD永续

4445 thẻ

07.03 00:29

$1,066.99

买入平空

ETHUSD永续

1090 thẻ

Xu hướng mua bán

Xu hướng chung

51.27%
VS
48.73%

Xu hướng Binance

51.40%
VS
48.60%
Tỷ lệ mua
Báo giá BTC
Hợp đồng vị thế BTC
Sàn giao dịch
Biến động 24H
Kích thước vị thế($)
Tỷ lệ bán mua
okex
+2.20%
$407.357m
Mua:Bán=25% 75%
binance
+0.49%
$1.7944b
Mua:Bán=52% 48%
huobi
+0.54%
$27.6669m
Mua:Bán=48% 52%
Xu hướng vị thế hợp đồng
Binance
OKEX
Huobi
Thông tin vị thế Grayscale Xem thêm
Tổng số tiền nắm giữ của quỹ Grayscale 15.9334 billionUSD 0.7460%
Tên gọi
Khối lượng vị thế
Kích thước vị thế($)
Tỷ lệ phí bảo hiểm thị trường thứ cấp
Gia tăng 1 ngày
Gia tăng 7 ngày
Established
Chi phí quản lý
638,448$12.3156b-30.73 %0.00 -207.71 2013-09-252.00%
3.0761m$3.2670b-30.10 %0.00 -1262.35 2017-12-142.50%
11.9913m$177.134m-59.50 %0.00 -4929.18 2017-04-243.00%
1.5437m$77.6516m-46.09 %0.00 -634.68 2018-03-012.50%
312,378$32.4779m-14.61 %0.00 -128.11 2018-03-012.50%
336,016$18.1079m-3.18 %0.00 -138.11 2017-10-242.50%
18.3538m$15.2667m+24.07 %0.00 -7544.48 2021-02-262.50%
620,253$8.4710m-23.73 %0.00 -254.99 2018-09-062.50%
75.4245m$8.1609m-3.94 %0.00 -31003.80 2018-12-062.50%
595,038$4.9018m-24.53 %0.00 -244.60 2021-03-102.50%
106,741$3.5362m0.00 0.00 -43.88 1970-01-012.50%
5.9986m$2.4402m+4.75 %0.00 -2465.80 2021-02-062.50%
310,436$1.9116m+33.79 %0.00 -127.60 2021-02-062.50%
107,857$577,380+232.68 %0.00 -44.34 2021-03-152.50%

BTC(GBTC)Tỷ lệ lưu thông

93.18%

Kích thước giới hạn:43,892 BTC

Khối lượng vị thế:644,312 BTC

2022-07-03

ETH(ETHE)Tỷ lệ lưu thông

99.99%

Kích thước giới hạn:8 BTC

Khối lượng vị thế:3,117,735 BTC

2022-07-03

BCH(BCHG)Tỷ lệ lưu thông

54.36%

Kích thước giới hạn:144,817 BTC

Khối lượng vị thế:317,338 BTC

2022-07-03

LTC(LTCN)Tỷ lệ lưu thông

40.02%

Kích thước giới hạn:940,596 BTC

Khối lượng vị thế:1,568,299 BTC

2022-07-03

ETC(ETCG)Tỷ lệ lưu thông

83.92%

Kích thước giới hạn:1,962,542 BTC

Khối lượng vị thế:12,204,951 BTC

2022-07-03