• APP

BTC / OKEX quý này

26,887

+4.28%

Tổng vốn hóa thị trường

1.9914t

-3.92%

Thanh lý chung 24H

2.6193m

-66.32%

Tỷ lệ nắm giữ vị thế của Binance

1.44

-53.85%

Thị trường tiền tệ chính thống
Tiền tệ
Báo giá
Khối lượng vị thế
Số tiền thanh lý
Tỷ lệ người mua và bán
Tỷ lệ số tiền mua và bán thực tế
Phí bảo hiểm hàng quý
Xu hướng mua bán chung
Tỷ lệ hợp đồng vĩnh viễn
Xu hướng ưu thế của OKEX
Chỉ báo vị trí OKEX
BTC
ETH
EOS
BCH
LTC
XRP
ETC
BSV

$26,887

+4.28%

$1,879.02

+3.41%

$0.8857

+4.77%

$113.57

+3.71%

$90.74

+3.57%

$0.5296

+3.53%

$17.36

+1.64%

$30.94

+1.54%

OKEX$0

binance$2.8399b

OKEX$0

binance$1.5346b

OKEX$5.5741m

binance$60.7822m

OKEX$3.3823m

binance$49.6107m

OKEX$22.2657m

binance$143.414m

OKEX$6.6212m

binance$234.559m

OKEX$4.7918m

binance$41.0680m

OKEX$2.1768m

huobi$0

1H$80.00

24H$1.8828m

1H$0

24H$631,660

1H$0

24H$8,950.00

1H$0

24H$380.00

1H$0

24H$61,270

1H$0

24H$26,310

1H$0

24H$5,960.00

1H$0

24H$1,940.00

Mua:Bán=1.41

Mua:Bán=0.84

Mua:Bán=1.86

Mua:Bán=1.87

Mua:Bán=1.55

Mua:Bán=1.12

Mua:Bán=1.55

Mua:Bán=1

Mua:Bán=1.14

Mua:Bán=1.15

Mua:Bán=1.07

Mua:Bán=0.94

Mua:Bán=1.46

Mua:Bán=1.18

Mua:Bán=1.17

Mua:Bán=2

+$10454.6159

+$696.7758

-$0.0207

-$1.776

+$15.4822

+$0.1147

-$2.5456

-$18.1669

Lệnh mua53.35%

Lệnh mua53.51%

Lệnh mua51.75%

Lệnh bán51.66%

Lệnh mua59.29%

Lệnh mua54.20%

Lệnh mua54.02%

Lệnh mua66.67%

++0.033%

++0.037%

--0.010%

++0.005%

++0.045%

++0.009%

++0.012%

--0.023%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Báo giá BTC

$26,887USD

+4.28%

Dữ liệu thanh lý tài khoản

24H $1.8828m

1H $80.00

Vị thế hợp đồng

OKEX $0

Huobi $3.2346m

Vị thế hợp đồng

Binance $2.8399b

Phí bảo hiểm hàng quý

OKEX $10,455

Huobi $-17231

Số người mua bán của Binance

1.44

Mua nhiều

Tỷ lệ tài trợ

0.033%

USDT phí bảo hiểm

¥ 6.4827

-0.04%

Số người mua và bán trên tài khoản thực

59%

41%

Số lượng mua và bán trên tài khoản thực

53%

47%

Thống kê thanh lý tài khoản 24H

24H Thanh lý gần đây $2.6193million

Hợp đồng
Số tiền thanh lý
Tỷ lệ
$150,5400.01%
$770.000.00%
$6,460.000.01%
$1.0171m0.07%
$14,9200.01%
$1,660.000.00%
$790.000.00%
Thanh lý gần đây

03.31 15:40

$27,460

Bán khống

BTCUSDkéo dài

56 thẻ

03.31 15:40

$27,448

Bán khống

BTCUSDkéo dài

259 thẻ

Xu hướng mua bán

Xu hướng chung

53.53%
VS
46.47%

Xu hướng Binance

53.53%
VS
46.47%
Tỷ lệ mua
Báo giá BTC
Hợp đồng vị thế BTC
Sàn giao dịch
Biến động 24H
Kích thước vị thế($)
Tỷ lệ bán mua
okex
-100.00%
$0
Mua:Bán=25% 75%
binance
+8.84%
$3.0842b
Mua:Bán=53% 47%
huobi
-3.12%
$2.9329m
Mua:Bán=49% 52%
Xu hướng vị thế hợp đồng
Binance
OKEX
Huobi
Thông tin vị thế Grayscale Xem thêm
Tổng số tiền nắm giữ của quỹ Grayscale 23.8601 billionUSD 1.3041%
Tên gọi
Khối lượng vị thế
Kích thước vị thế($)
Tỷ lệ phí bảo hiểm thị trường thứ cấp
Gia tăng 1 ngày
Gia tăng 7 ngày
Established
Chi phí quản lý
629,517$17.7777b-42.86 %-34.62 -380.80 2013-09-252.00%
3.0224m$5.6176b-51.92 %-204.70 -2276.56 2017-12-142.50%
11.7820m$240.623m-66.65 %-807.16 -8880.61 2017-04-243.00%
1.5168m$137.282m-45.76 %-103.92 -1143.25 2018-03-012.50%
306,927$38.2799m-30.36 %-21.24 -231.51 2018-03-012.50%
330,152$12.8315m-28.48 %-22.63 -248.87 2017-10-242.50%
18.0335m$10.7462m+9.69 %-1235.25 -13592.51 2021-02-262.50%
74.1083m$7.6776m+4.99 %-5076.27 -55858.05 2018-12-062.50%
609,430$6.3797m-26.67 %-41.78 -459.38 2018-09-062.50%
584,655$4.1440m-38.49 %-40.05 -440.68 2021-03-102.50%
117,825$2.3846m0.00 -8.07 -88.81 1970-01-012.50%
305,019$2.1904m+28.24 %-20.89 -229.90 2021-02-062.50%
5.8940m$1.6049m-41.67 %-403.72 -4442.51 2021-02-062.50%
105,975$605,255+105.06 %-7.26 -79.88 2021-03-152.50%

BTC(GBTC)Tỷ lệ lưu thông

93.18%

Kích thước giới hạn:43,892 BTC

Khối lượng vị thế:644,312 BTC

2022-08-10

ETH(ETHE)Tỷ lệ lưu thông

99.99%

Kích thước giới hạn:8 BTC

Khối lượng vị thế:3,117,735 BTC

2022-08-10

BCH(BCHG)Tỷ lệ lưu thông

54.36%

Kích thước giới hạn:144,817 BTC

Khối lượng vị thế:317,338 BTC

2022-08-10

LTC(LTCN)Tỷ lệ lưu thông

40.02%

Kích thước giới hạn:940,596 BTC

Khối lượng vị thế:1,568,299 BTC

2022-08-10

ETC(ETCG)Tỷ lệ lưu thông

83.92%

Kích thước giới hạn:1,962,542 BTC

Khối lượng vị thế:12,204,951 BTC

2022-08-10