Bài viết

Vị trí của bạn:Trang chủ>Thông tin>Bài viết

Cập nhật tin tức BTC buổi sáng

WikiBit 2022-05-20 11:35

Lời nói đầu:Giá bitcoin hôm nay ghi nhận vào thời điểm 6h25 ở 30.171,66 USD, tăng 4,24% so với 24 giờ trước.

  Giá bitcoin hôm nay ghi nhận vào thời điểm 6h25 ở 30.171,66 USD, tăng 4,24% so với 24 giờ trước. Trên thị trường, có 86/100 đồng tiền tăng giá so với 24 giờ trước. Mức tăng mạnh nhất thị trường thuộc về Kyber Network Crystal v2, tăng 19,03% trong ngày.

  Khối lượng giao dịch 24 giờ trên thị trường đạt 84,34 tỷ USD, tăng 7% so với ngày 19/5. Ngược lại, chiều giảm giá ghi nhận TerraUSD, giảm 16,48%. Trong nhóm 10 đồng tiền hàng đầu theo giá trị thị trường, có 9/10 đồng tiền tăng giá so với 24 giờ trước.

Chuyển đổi token
Tỷ giá
Tính toán ngoại hối mua vào
/

Tỷ giá tức thời0

Số tiền có thể đổi

-

Tính toán