Phân tích kỹ thuật ngày 16 tháng 2: BTC, ETH, XRP, SHIB, CAKE, TWT, BNB

Phân tích kỹ thuật ngày 16 tháng 2: BTC, ETH, XRP, SHIB, CAKE, TWT, BNB WikiBit 2022-02-15 23:25

Tạp chí Bitcoin sẽ xem xét biến động giá của bảy tiền điện tử nổi bật, bao gồm SHIBA INU (SHIB), đang cố gắng lấy lại một mức ngang quan trọng.

 Tạp chí Bitcoin sẽ xem xét biến động giá của bảy tiền điện tử nổi bật, bao gồm SHIBA INU (SHIB), đang cố gắng lấy lại một mức ngang quan trọng.

 BTC

 Vào ngày 7 tháng 2, BTC đã bứt phá lên trên một kênh song song tăng dần và tiếp tục đạt mức cao là $ 45.821 vào ngày 10 tháng 2.

 Sau đó, nó đã giảm trở lại bên trong kênh một lần nữa vào ngày 11 tháng 2.

 Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 2, BTC đã tìm thấy hỗ trợ ở đường giữa của kênh và bắt đầu một phong trào đi lên khác. Giá hiện đang ở rất gần với việc bứt phá lên trên kênh. Nếu nó xảy ra, điều này có thể sẽ đẩy nhanh tốc độ tăng.

 Biểu đồ BTC/USDT khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

 ETH

 Vào ngày 7 tháng 2, ETH đã bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần mà trước đó đã có từ ngày 1 tháng 12. Sau đó, nó quay trở lại để xác thực đường này là hỗ trợ vào ngày 13 tháng 2 (biểu tượng màu xanh lá cây).

 ETH đã tăng lên kể từ đó và đang đạt đến mức cao nhất trong tháng 2.

 Vùng kháng cự tiếp theo là $ 3.840. Đây là vùng kháng cự ngang và mức kháng cự Fib thoái lui 0,618 khi đo lường toàn bộ chuyển động đi xuống.

 Biểu đồ ETH/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

 XRP

 Tương tự như ETH, XRP cũng đã giảm cùng với đường kháng cự giảm dần kể từ tháng 11. Nó đã bứt phá vào ngày 4 tháng 2 và đã tăng cao hơn kể từ đó.

 Ban đầu, XRP đã bị từ chối bởi mức kháng cự Fib thoái lui 0,382 ở $ 0,88. Tuy nhiên, nó hiện đang chuẩn bị cho một nỗ lực đột phá khác.

 Nếu thành công, ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là $ 0,99. Đây vừa là vùng kháng cự ngang vừa là mức kháng cự Fib thoái lui 0,5.

 Biểu đồ XRP/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

 SHIB

 SHIB đã giảm kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 19 tháng 10. Phong trào đi xuống đã dẫn đến mức thấp nhất là $ 0,000017 vào ngày 24 tháng 1.

 SHIB đã tăng kể từ đó và hiện đang giao dịch ở mức $ 0,00032. Đây là một vùng rất quan trọng, vì trước đó nó đã đóng vai trò là hỗ trợ kể từ tháng 12. Đo lường từ mức thấp nhất của tháng 1 nói trên, SHIB đã tăng 86%.

 Do đó, việc dành lại vùng này sẽ là một sự phát triển rất lạc quan.

 Nếu thành công, vùng kháng cự tiếp theo sẽ là $ 0,000052. Đây là mức kháng cự Fib thoái lui 0,5 và vùng kháng cự ngang.

 Biểu đồ SHIB/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

 CAKE

 CAKE đã giảm bên trong một kênh song song giảm dần kể từ tháng 8 năm 2020. Xu hướng giảm dẫn đến mức thấp nhất mọi thời đại là $ 6,81 vào ngày 22 tháng 1. Mức thấp phục vụ việc xác nhận đường hỗ trợ của kênh.

 CAKE đã tăng lên kể từ đó, nhưng vẫn đang giao dịch ở phần thấp hơn của kênh. Giá phải thu hồi lại đường giữa của kênh để có khả năng bứt phá lên trên kênh.

 Biểu đồ CAKE/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

 TWT

 TWT đã di chuyển theo đường kháng cự giảm dần kể từ tháng 11 năm 2021. Trong khi làm như vậy, nó đã giảm xuống mức thấp nhất là $ 0,45 vào ngày 24 tháng 1.

 Tuy nhiên, TWT đã bật lên sau đó, xác nhận vùng $ 0,55 là hỗ trợ. Hiện tại, nó đang thực hiện một nỗ lực khác để bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần.

 Làm như vậy có thể đẩy nhanh tốc độ tăng.

 Biểu đồ TWT/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

 BNB

 BNB cũng đã di chuyển theo đường kháng cự giảm dần kể từ tháng 12. Tuy nhiên, giá vẫn chưa bứt phá lên trên nó. Gần đây hơn, giá đã bị đường này từ chối vào ngày 13 tháng 2 (biểu tượng màu đỏ). Tuy nhiên, phe bò hiện đang thực hiện một nỗ lực đột phá khác.

 Cho đến khi giá bứt phá lên trên đường này, xu hướng không thể được coi là tăng.

 Vùng kháng cự tiếp theo là $ 495.

Miễn trừ trách nhiệm:

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không phải lời khuyên đầu tư. Nền tảng không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của các thông tin được đưa ra và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin trong bài viết.

 • Chuyển đổi token
 • Tỷ giá
 • Tính toán ngoại hối mua vào
/
Đơn vị
Tỷ giá tức thời
Số tiền có thể đổi

0.00