Exchange

หน้าแรก

-

ถูกกำกับดูแลทั้งหมด

- tZERO
คะแนนของ
0.00 10
ด้านกฎระเบียบ 4.75
ดัชนีธุรกิจ 7.87
การคุมความเสี่ยง 7.87
ดัชนีอิทธิพล 7.18
ดัชนีสภาพแวดล้อมการซื้อขาย 4.31
ผลกะทบ
A
ข้อมูลการกำกับดูแล

DFIอยู่ในการกำกับดูแล

คริปโต

FinCENละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด

ใบ MSB

บล๊อกเชนทั่วโลก
แอปตรวจสอบด้านกฎระเบียบ

Download on the

App Store ดาวน์โหลด

Download on the

Google Play ดาวน์โหลด

Download on the

Android ดาวน์โหลด

อยู่ในการกำกับดูแล

tZERO
5-10ปี|
ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล|
MSB ของรัฐสหรัฐอเมริกา|
กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด|
ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
WikiBit เตือนความเสี่ยง
การทดสอบครั้งที่แล้ว 2022-08-17

MSB ของรัฐสหรัฐอเมริกา เหนือกว่าธุรกิจของพวกเขาด้วยใบอนุญาต สหรัฐอเมริกา FinCEN (หมายเลขใบอนุญาต: 31000158985964) โปรดระวังความเสี่ยง!

การระบุตัวตนของเว็บไซต์
ความสัมพันธ์ในเครือข่าย
Social Media
ประเภทธุรกรรม
ภาพรวมบริษัท
ย้อนเวลา
White Paper
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
Github
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บริษัททั้งหมด
มาใหม่
ชื่อเต็มของบริษัท
tZERO
สถานะในการกำกับดูแล
อยู่ในการกำกับดูแล
ชื่อย่อบริษัท
tZERO
ประเทศที่ลงทะเบียน
--
โทรศัพท์ของบริษัท
(866) 256-3109
แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม

ความคิดเห็นของผู้ใช้

0

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น
ยังไม่มีความคิดเห็น
เริ่มเขียนความเห็นแรก
เขียนการร้องเรียน