AGREEMENT ON THE US DEBT CEILING AND ITS IMPACT ON ASSET PRICES

HARRY TUAN ANH

  • Pengantar Langsung
  • Zona Interaksi
Disclaimer:

FX1385997904

nhìn vào gdp thì rõ ràng như vậy rồi

FX1385997904

suy thoái + lạm phát tăng.

FX1385997904

ít nhất giảm 300 - 350 giá từ vùng đỉnh 2080

FX1385997904

nếu tính theo chu ky thì khả năng 450 giá

Tâm Bùi

speaker nay run tay quá :))

NhatMinh27

🤣

Quang Hiệp0597

k lỗ là oke rồi

Quang Hiệp0597

ahihi

FX1385997904

bye em

Quang Hiệp0597

cảm ơn anh