STRATEGIES FOR BUILDING TRADING POSITIONS

LU HUU DUY

  • Live Introduction
  • Interaction Zone
Disclaimer:

Thái Vũ96445

Việc phân ra làm nhiều tk chỉ khiến người mới cháy cả 3 nhanh hơn thôi :))

Sơn Phạm78167

linh cảm là dựa vào kinh nghiệm rồi :3

Quang Hiệp0597

phân bao nhiêu là đủ bác nhỉ

Quang Hiệp0597

??

Quang Hiệp0597

oke bác, chỉ 3 là đủ :))

NhatMinh27

👍👍

Thái Vũ96445

còn nếu bất cần thì cứ all in trong mọi tình huống nhé :v

Sang Trịnh

nhẹ nhàng anh nhỉ, haha

Phong Nguyễn

cũng oke anh luôn :)))

Phong Nguyễn

e thích ptkt nha